Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in:

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

 • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
 • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

 • Adopted on 11/12/2014
  Reference
  NAT/651-EESC-2014-01-01-05002-00-00-ac-tra
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  503
  -

  The Committee welcomes the two communications and the package of amendments to the waste directives and supports the campaign to make all businesses and consumers aware of the need to phase out the current linear economic model of "take, make, consume and dispose" .

 • Adopted on 17/10/2013
  Reference
  CCMI/112-EESC-2013-01-01-1904
  Diversity Europe - GR III
  France
  Employers - GR I
  France

  Planned obsolescence is associated with a form of industrial production that relies on a minimum renewal rate for its products. Although product renewal is necessary, certain abuses need to be addressed. The EESC would like to see a total ban on products with built-in defects designed to end the product's life.

  Infopack CCMI/112
 • An interview with Maria Nikolopoulou, member of the European Economic and Social Committee (EESC) from the Workers' Group, representing the Spanish trade union Comisiones Obreras. She is currently one of the Vice Presidents of the NAT Bureau and member of the Steering Group of the European Circular Economy Stakeholder Platform.

 • In an annual conference held entirely online on 3-4 November, the European Economic and Social Committee (EESC) voiced its determination to help make the Circular Economy Platform a real hub of the collective effort to build a circular economy in Europe.

 • The COVID-19 crisis has created the conditions for circular products and services to become the norm in Europe, says the EESC. In a recent opinion on the new EU Circular Economy Action Plan, the EESC urges lawmakers to ensure the circular economy finds a place and resources in the overall "greenprint" for Europe's recovery.

 • The Finnish presidency of the Council of the EU will place the fight against climate change high on its agenda. One of the challenges will be to unite the 28 Member States around this fight and focus on the opportunities that a more sustainable Europe can provide for economic, social and environmental progress. 

 • More than 350 circular economy stakeholders from across Europe shared their success stories and the challenges they face during the second day of the Circular Economy Stakeholder Conference, hosted by the European Economic and Social Committee on 7 March 2019.

 • The advantages of sorting and recycling plastics must become tangible for European citizens, says the EESC 

   

   

 • Opening the Circular Economy Stakeholder Conference at the European Commission on February 20, the President of the European Economic and Social Committee, Georges Dassis, said: "the transition to a circular economy is a great opportunity for civil society. It is already happening on the ground. We can feel it from the commitment and involvement of our businesses, the many initiatives taking place at local and regional level, ...

 • In March this year, the European Commission (EC) and the European Economic and Social Committee (EESC) launched a joint European Circular Economy Stakeholder Platform. The 24 members forming the coordination group of the platform have now been selected and are preparing for their first meeting on 22 November.