Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

  • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
  • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

Displaying 61 - 70 of 70

Pages

Publication
8 pages

The EESC Employers' Group strives for a business environment that contributes to sustainable development, while keeping the EU's economy resilient and resourceful in an ever-changing world.  Our Political Priorities beyond 2020 explain how to achieve this goal by fostering EU values, strengthening the EU's economic foundation, bringing the EU to the digital forefront and seizing opportunities provided by proactive climate action.

Published in: 
2020
Publication
Study
60 pages

The transition to the Circular Economy will impact businesses, workers and consumers in different ways/varying degrees across the economy. The Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) sector is crucial for this transition. In 2016, the consumer electronics sector alone produced 44.7 million tonnes of e-waste, with mobile phones accounting for 435 thousand tonnes, and a mere 20% being recycled. This study presents the opportunities and challenges arising from implementing a circular approach, using the mobile phone sector as an example.

Published in: 
2019
Publication
Study
7 pages

Circular economy strategies have been under development in European cities, regions, and countries in the last few years.  In the evolving context of the transition to a circular economy, strategies are valuable endeavours which draw attention to the topic, kickstart initiatives and bring stakeholders together. This publication is the executive summary of the study reviewing existing circular economy strategies across Europe, highlighting the different degrees of inclusiveness in terms of consultation.

Published in: 
2019
Publication
Study
88 pages

Circular economy strategies have been under development in European cities, regions, and countries in the last few years.  In the evolving context of the transition to a circular economy, strategies are valuable endeavours which draw attention to the topic, kickstart initiatives and bring stakeholders together.  This study reviews existing circular economy strategies across Europe, highlighting the different degrees of inclusiveness in terms of consultation.  The findings include a call for stronger involvement of civil society organisations in earlier phases of strategy deve

Published in: 
2019
Publication
2 pages

Sustainable development with its economic, social and environmental dimensions is an inevitable approach to the future. Enterprises play a crucial role as generators of sustainable development. A favourable business environment is needed to meet the challenges and seize the opportunities of sustainability. This document summarises the views of the Employers' Group on sustainable development.

Published in: 
2019
Publication
8 pages

The European Circular Economy Stakeholder Platform was launched as a joint initiative by the European Commission and the European Economic and Social Committee (EESC) in March 2017. The two institutions are working closely together to develop the Platform as a space for the exchange of ideas and a growing body of information, and to make the circular economy happen faster to the benefit of all.

Published in: 
2019
Publication
Study
124 pages

The general objective of the Report is to study the recent evolution of the social economy in the European Union. It focuses on three areas: firstly, the social economy and the emergent concepts/movements related to it, secondly, the public policies adopted in both the EU and the member states in recent years to enhance the social economy sector and thirdly, measuring the weight of the social economy in each EU member country.

Published in: 
2017
Publication
28 pages

The general objective of the Report is to study the recent evolution of the social economy in the European Union. It focuses on three areas: firstly, the social economy and the emergent concepts/movements related to it, secondly, the public policies adopted in both the EU and the member states in recent years to enhance the social economy sector and thirdly, measuring the weight of the social economy in each EU member country.

Published in: 
2017
Lipiec 2017
Newsletter

Topics:

  • The Estonian Presidency of the Council of the EU: EU today and tomorrow;
  • REFIT Platform: improving regulatory frameworks for economic growth;
  • Dealing with a Dis-United Kingdom;
  • Businesses and consumers will win from an inclusive circular economy;
  • Artificial intelligence at the service of transport
Downloads: 

Group 1 newsletter July 2017

Pages