Gospodarka o obiegu zamkniętym

This page is also available in

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako rozwiązanie służące walce z kryzysem klimatycznym i ochronie naszej planety to jeden z priorytetów EKES-u. Jest to wielka szansa dla społeczeństwa obywatelskiego, które może przyczynić się do:

  • podniesienia konkurencyjności europejskiego przemysłu,
  • promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego,
  • tworzenia nowych miejsc pracy.

Model produkcji i konsumpcji, który nadal dominuje w naszej gospodarce, prowadzi nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale również osłabia walkę ze zmianą klimatu. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej gospodarka o obiegu zamkniętym jest koncepcją regeneracyjną i naprawczą, która koncentruje się na tworzeniu i zatrzymywaniu wartości gospodarczej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stawia czoła globalnym wyzwaniom środowiskowym, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie, a zarazem przynosi korzyści gospodarcze.

Dobra wiadomość jest taka, że przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym już dokonuje się w praktyce. Zainteresowane podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym przedsiębiorstwa, związki zawodowe, środowisko akademickie i badawcze, organizacje młodzieżowe, a także organizacje pozarządowe i inne zainteresowane grupy, opracowują i wdrażają wiele inicjatyw na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promując rozwiązania oparte na obiegu zamkniętym i przywództwo odpowiednich zainteresowanych stron, możemy najlepiej wykorzystać szansę Europy na szybsze przejście na ten nowy model.

Temu służy europejska platforma zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, wspólna inicjatywa EKES-u i Komisji Europejskiej. Utworzona w 2017 r. platforma ma połączyć społeczność gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. Działanie platformy jest nastawione na zainteresowane podmioty i promuje przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wspieranie dialogu, dzielenie się wiedzą i wymianę najlepszych praktyk.

Displaying 51 - 60 of 72

Pages

Event
Circular Economy Stakeholder Conference

The 2nd annual conference of the European Circular Economy Stakeholder Platform took place on 20 and 21 February 2018. The first day was hosted by the Commission (DG GROW and DG ENV) in the Charlemagne building, the second day by the European Economic and Social Committee.

20/02/2018 21/02/2018
Event

With a view to taking stock of the Action Plan's implementation, looking at next steps and discussing the goals and practicalities of a European Circular Economy Stakeholder Platform, the EESC and the European Commission co-organised a conference which took place on 9-10 March in Brussels.

09/03/2017 10/03/2017
Publication
12 pages

The Consultative Commission on Industrial Change (known by its French acronym of CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) became part of the European Economic and Social Committee in 2002; therefore 2022 marks its 20th anniversary. The CCMI is the oldest EU body devoted to forecasting the future and accompanying the transition of industrial sectors.

Published in: 
2022
Publication
14 pages

Between June 2021 and March 2022, the EESC held a series of events on the updated new industrial strategy. Each event was organised by a different section of the EESC and focused on a specific aspect of the strategy, with the aim of hearing the views of civil society organisations on the future of European industry.

Published in: 
2022
Publication
8 pages

Following the publication of the European Commission's Update to the New Industrial Strategy, the European Economic and Social Committee (EESC) has been carrying out a series of activities to fulfil its role of representing the views of organised civil society. A key event in this process has been a conference held on 17 June 2021, from 2.30 to 6 p.m., on Updated industrial strategy: towards a more resilient and strategically autonomous EU industry.

Published in: 
2021
Publication
8 pages

Following the publication of the European Commission's Update to the New Industrial Strategy, the European Economic and Social Committee (EESC) has been carrying out a series of activities to fulfil its role of representing the views of organised civil society. A first event in this process has been a conference held on 17 June 2021, from 2.30 to 6 p.m., on Updated industrial strategy: towards a more resilient and strategically autonomous EU industry?

Published in: 
2021
Publication
Thematic paper
2 pages
Position paper – May 2021

The European Commission has published a proposal for a new regulatory framework for batteries and waste batteries, aiming to establish minimum sustainability requirements for all batteries placed on the EU internal market. The EESC supports the proposed measures, however, it calls for more precise and workable governance instruments to implement the new regulation, with the involvement of all stakeholders.

Published in: 
2021
Publication
Thematic paper
4 pages

The European Economic and Social Committee (EESC) and the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI) believe that the present and future of critical raw materials resilience is of essential concern to EU's organised civil society. For this reason, and because the Commission's Action Plan represents a step forward by providing a clear roadmap with initiatives and actions to be taken at EU level, overall the EESC recommends that the European Parliament and the Council support this approach. 

Published in: 
2021

Pages