Tematyczna grupa analityczna ds. transportu

This page is also available in

Tematyczna grupa analityczna ds. transportu pełni funkcję wewnętrznego ośrodka analitycznego dla Sekcji TEN w sprawach transportu, w szczególności jako organ odpowiedzialny za przewidywanie nowych wyzwań oraz opracowywanie i przegląd nowych pomysłów i koncepcji. Oznacza to, że grupa stara się rozważać perspektywy i idee, a także ogólną rolę, jaką EKES – jako przedstawiciel europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – może odegrać w kształtowaniu przyszłości transportu w Europie. 

Tematyczna grupa analityczna ds. transportu zajmuje się następującymi zagadnieniami:

Dialog w sprawie polityki TEN-T oparty na uczestnictwie

Tematyczna grupa analityczna dąży do nawiązania dialogu między władzami, zainteresowanymi stronami i społeczeństwem obywatelskim w sprawie korytarzy sieci bazowej TEN-T. Koncepcję zainicjowano na konferencji w Malmö nt. „Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej” oraz potwierdzono na konferencji w Mediolanie nt. „Ulepszony dialog na rzecz inteligentnego i zrównoważonego transportu”.

W celu wsparcia tego dwustronnego dialogu opartego na uczestnictwie uruchomiono platformę internetową „Porozmawiajmy o transporcie”.

Zrównoważony transport

Porozumienie klimatyczne z Paryża COP21 zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do szybszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które zależne jest w dużej mierze od transportu, drugiego co do wielkości sektora emitującego gazy cieplarniane. Mając to na uwadze, tematyczna grupa analityczna przeanalizowała „Skutki konkluzji konferencji COP21 w dziedzinie europejskiej polityki transportowej” (TEN/582), a następnie opinię w sprawie dekarbonizacji transportu (TEN/609).

Pakiet dotyczący mobilności

Tematyczna grupa analityczna była ważnym partnerem dla sprawozdawców zajmujących się pakietem na rzecz mobilności i ściśle monitoruje kwestie związane z pakietem Komisji dotyczącym mobilności z 2017 r., takie jak środki dostępu do rynku, egzekwowanie prawa socjalnego i opłaty drogowe.

Downloads

Presentation of the PSG