Przewóz towarów w Europie z wykorzystaniem kombinacji transportu wodnego i lądowego będzie łatwiejszy po rozwiązaniu problemów związanych z intermodalnością. W opinii sporządzonej przez Stefana Backa i przyjętej na lipcowej sesji plenarnej Komitet zauważa, że brak interoperacyjności i słaba infrastruktura mają istotny wpływ na rozwój zintegrowanego transportu towarowego, co często sprawia, że przewoźnikom pozostaje tylko skorzystanie z transportu drogowego. To z kolei wywołuje negatywne skutki w odniesieniu do środowiska naturalnego.

W swoim komentarzu do przyjęcia opinii Stefan Back stwierdził, że UE potrzebuje pragmatycznego i zasobooszczędnego podejścia z punktu widzenia przepisów: „Musimy zająć się nierozstrzygniętymi kwestiami i szybko je rozwiązać. Multimodalny transport i logistyka muszą być wydajne i zrównoważone – nie mogą być droższe, wolniejsze i bardziej zawodne niż pojedynczy rodzaj transportu, zwłaszcza transport drogowy. Długoterminowych i realistycznych rozwiązań nie można stworzyć jedynie przyjmując nowe specjalne ramy przepisów lub udostępniając nowe zasoby finansowe”.

Obecnie multimodalnemu transportowi towarowemu brakuje wydajności i zrównoważonego charakteru. Łączenie różnych rodzajów transportu na wodzie i lądzie obecnie wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z przeładunkiem i kosztami transakcyjnymi, oprócz takich utrudnień jak długi czas dostawy, złożoność, większe ryzyko i mniejsza niezawodność. Ze względu na to transport multimodalny nie jest obecnie szczególnie atrakcyjny. Aby w pełni uczestniczyć w systemie transportowym, transport multimodalny musi stać się konkurencyjny sam w sobie i osiągać efektywne i płynne przepływy po tych samych kosztach co transport jednomodalny. (mp)