Van multimodaal goederenvervoer een realiteit maken

Het goederenvervoer in Europa waarbij trajecten over water en land worden gecombineerd, zal gemakkelijker worden zodra de problemen in verband met intermodaliteit zijn opgelost. In het advies van Stefan Back, dat tijdens de zitting in juli werd goedgekeurd, merkt het EESC op dat het gebrek aan interoperabiliteit en de slechte infrastructuur een grote impact hebben op de ontwikkeling van het geïntegreerde goederenvervoer en operatoren bijgevolg vaak geen andere keuze hebben dan wegvervoer. Dit heeft op zijn beurt een negatieve impact op het milieu.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het advies verklaarde de heer Back dat de EU een pragmatische en vanuit regelgevend oogpunt efficiënte benadering nodig heeft: “We moeten de onopgeloste problemen rechtstreeks en snel aanpakken. Multimodaal vervoer en multimodale logistiek moeten efficiënt en duurzaam zijn, en mogen niet duurder, trager en minder betrouwbaar blijken dan met name unimodaal wegvervoer. Voor een haalbare langetermijnoplossing is meer nodig dan een nieuw regelgevingskader of een nieuwe financiële injectie.”

Het multimodale goederenvervoer is op dit moment onvoldoende efficiënt en duurzaam. Het combineren van verschillende vervoerswijzen over water en land brengt nu nog veel overladings- en transactiekosten met zich mee, bovenop nadelen als lange leveringstijden, complexiteit, hogere risico’s en een lagere betrouwbaarheid. Daardoor is multimodaal vervoer op dit moment weinig aantrekkelijk. Om een volwaardige bijdrage te kunnen leveren aan het vervoerssysteem, moet het multimodale vervoer op zichzelf concurrerender worden en efficiënte en naadloze vervoersstromen realiseren tegen dezelfde kosten als bij unimodaal vervoer. (mp)