Amint megoldódnak az intermodalitással kapcsolatos problémák, könnyebbé válik az áruk vízi és közúti fuvarozás kombinálásával történő szállítása Európában. A Stefan Back által kidolgozott és a júliusi plenáris ülésen elfogadott véleménytervezetben az EGSZB megjegyzi, hogy az interoperabilitás hiánya és a rossz minőségű infrastruktúra jelentős mértékben akadályozza az integrált árufuvarozás fejlődését, és gyakran a gazdasági szereplők számára nem hagy más választási lehetőséget, mint hogy közúti szállítást alkalmazzanak. Ez pedig negatív következményekkel jár a környezet tekintetében.

A vélemény elfogadásához fűzött szavaiban Stefan Back rámutatott, hogy az EU-nak szabályozási szempontból pragmatikus, erőforrás-hatékony megközelítést kell alkalmaznia: „A még fennálló problémákat közvetlenül kell megközelíteni, és gyorsan megoldást kell találni rájuk. A multimodális szállításnak és logisztikának hatékonynak és fenntarthatónak kell lennie, és nem lehet például az unimodális közúti szállításnál drágább, lassabb és kevésbé megbízható. A hosszú távon is életképes megoldást nem lehet mindössze egy újabb ezzel foglalkozó szabályozási kerettel, vagy csupán új finanszírozási források injektálásával kialakítani.”

A multimodális árufuvarozás jelenleg nem elég hatékony és fenntartható. A különböző vízi és szárazföldi szállítási módok ötvözése manapság jelentős költségekkel jár az átrakodási és a tranzakciós költségek miatt, amit olyan hátrányok is tetéznek, mint a hosszú szállítási idő, az összetettség, a nagyobb kockázat és az alacsonyabb fokú megbízhatóság. Mindezek miatt a multimodális szállítás jelenleg nem igazán vonzó. Ahhoz, hogy teljes mértékben betölthesse szerepét a közlekedési rendszerben, önmagában versenyképessé kell tenni a multimodális árufuvarozást, és annak az egyetlen szállítási módot alkalmazó (unimodális) szállítással azonos költségek mellett kell hatékony és zökkenőmentes áruszállítást megvalósítania. (mp)