Vesi- ja maaliikennemuotoja yhdistelevä tavaroiden kuljetus helpottuu Euroopassa heti, kun intermodaalisuuteen liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Komitea toteaa heinäkuun täysistunnossa hyväksymässään, Stefan Backin laatimassa lausunnossa, että yhteentoimivuuden ja infrastruktuurin puutteet haittaavat integroidun tavaraliikenteen kehitystä merkittävästi eikä liikenteen harjoittajilla ole puutteiden vuoksi usein muuta mahdollisuutta kuin käyttää maantieliikennettä. Tällä taas on kielteisiä kerrannaisvaikutuksia ympäristöön.

Stefan Back totesi lausunnon hyväksymisen yhteydessä, että EU:n tulee omaksua sääntelyssä pragmaattinen ja resurssitehokas toimintatapa: ”Avoinna oleviin kysymyksiin on tartuttava siekailematta, ja ne on ratkaistava nopeasti. Multimodaaliliikenteen ja -logistiikan tulee olla tehokasta ja kestäväpohjaista eikä kalliimpaa, hitaampaa ja epävarmempaa kuin etenkin maantieliikenteeseen tukeutuvat yhden liikennemuodon kuljetukset. Toimivaa pitkän aikavälin ratkaisua ei voida rakentaa vain sen varaan, että luodaan uusi erillinen sääntelykehys tai annetaan uutta taloudellista tukea.”

Multimodaaliliikenteen tehokkuudessa ja kestävyydessä on tällä hetkellä toivomisen varaa. Eri vesi- ja maaliikennemuotojen yhdisteleminen aiheuttaa nykyisin huomattavia uudelleenlastaus- ja transaktiokustannuksia, ja haittana ovat lisäksi pitkät toimitusajat, monimutkaisuus, suurempi riski ja heikompi luotettavuus. Tämän vuoksi multimodaaliliikenne ei ole tällä haavaa kovin houkutteleva vaihtoehto. Jotta liikennejärjestelmässä saataisiin multimodaalikuljetusten koko potentiaali käyttöön, niistä pitää tulla itsessään kilpailukykyisiä sekä tehokkaita ja saumattomia yhden liikennemuodon kuljetuksia vastaavin kustannuksin. (mp)