W wysłuchaniu EKES-u 8 kwietnia z udziałem czołowych podmiotów polityki w dziedzinie niepełnosprawności, w tym partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, na pierwszy plan wysunęła się potrzeba zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza młodych. Pomimo starań w dziedzinie prawa z danych wynika, że z powodu stereotypów przedstawiających osoby z niepełnosprawnościami jako niewydajne wiele z nich nadal doświadcza dyskryminacji w miejscu pracy.

Głównym wnioskiem było to, że w nowej strategii UE na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami dostrzega się problemy młodych ludzi z niepełnosprawnościami w dziedzinie zatrudnienia i kształcenia. Jednak partnerzy społeczni wciąż jeszcze nie wiedzą, jak ambitne będą te wysiłki.

Młode osoby z niepełnosprawnościami muszą pokonywać przeszkody stojące na drodze do zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W istocie stopa bezrobocia osób z niepełnosprawnościami jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu z ogółem społeczeństwa, zwłaszcza w przypadku kobiet i ludzi młodych. Zgodnie z najnowszymi danymi dostępnymi na szczeblu UE mają one o 24,4% mniejsze szanse na przyjęcie do pracy. Wydaje się, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła te nierówności.

Daphne Nathalie Ahrendt, starsza kierowniczka ds. badań w Eurofound, przedstawiła wyniki badania Fundacji: 27% respondentów z niepełnosprawnościami jest bezrobotnych w porównaniu z 12% ankietowanych bez niepełnosprawności. 55% z nich uznaje swą sytuację finansową za niestabilną w stosunku do 38% rówieśników bez niepełnosprawności. Przeważająca większość respondentów z niepełnosprawnościami jest bardziej narażona na depresję i samotność.

Zdaniem Francescy Sbianchi z komitetu młodzieży Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami „wiele osób z niepełnosprawnościami ponosi wyższe koszty życia, w związku z czym by zapewnić sobie godne życie, musi polegać na zasiłkach i usługach wsparcia”. Jednym z podstawowych warunków wyeliminowania w pewnym stopniu nierówności jest umożliwienie tym osobom zachowania zasiłków w chwili rozpoczęcia pracy, gdyż potrzebują czasu na osiągnięcie niezależności finansowej.

Stefan Tromel z Międzynarodowej Organizacji Pracy zwrócił uwagę, że choć nowe formy zatrudnienia są szansą na włączenie szerszej rzeszy osób z niepełnosprawnościami, dane OECD pokazują, że istnieje luka w umiejętnościach cyfrowych tych osób i osób bez niepełnosprawności, a praca zdalna musi pozostać swobodnym wyborem. By wypełnić tę lukę i poprawić dostępność miejsc pracy, związki zawodowe muszą współpracować z partnerami społecznymi: rady społeczno-gospodarcze w we wszystkich krajach mogą być odpowiednim forum współpracy.

Osoby z niepełnosprawnościami spotykają się z większą dyskryminacją w młodym wieku. Wziąwszy pod uwagę, że 2022 jest Europejskim Rokiem Młodzieży, konieczne jest lepsze zrozumienie realiów, z którymi boryka się ta szczególna grupa. (rl)