На 8 април по време на изслушване, организирано от ЕИСК, с участието на водещи представители на политиката по отношение на хората с увреждания, включително социалните партньори и организациите на гражданското общество, беше подчертана необходимостта от повишаване на равнището на заетост на хората с увреждания, особено на младите хора. Въпреки положените усилия в правен аспект данните показват, че много от тези хора все още се сблъскват с дискриминация в сферата на труда поради стереотипите, които ги представят като непродуктивни.

Основният извод от изслушването беше, че новата стратегия на ЕС за правата на хората с увреждания признава проблемите, пред които са изправени младите хора с увреждания, когато става въпрос за заетост и образование. Социалните партньори, обаче, си задават все още въпроса доколко амбициозни ще бъдат тези усилия.

Младите хора с увреждания се сблъскват с пречки, когато се опитват да навлязат на пазара на труда и тези пречки съществуват както в частния, така и в публичния сектор. В действителност процентът на безработица сред хората с увреждания е непропорционално висок в сравнение с населението като цяло, особено сред жените и младите хора. Според най-новите налични данни на равнище ЕС вероятността хората с увреждания да бъдат наети на работа е под 24,4 %. Пандемията от COVID-19 изглежда само е задълбочила това неравенство.

Дафне Натали Аренд, старши ръководител изследвания в Eurofound, представи резултатите от проучване на Eurofound: 27% от респондентите с увреждания са били безработни спрямо 12% от респондентите без увреждания. 55 % от респондентите с увреждания се считат за уязвими от финансова гледна точка в сравнение с 38 % от тези без увреждания. Голяма част от респондентите с увреждания са по-склонни да се сблъскат с депресия и самота.

Според Франческа Сбианки от Младежкия комитет на Европейския форум за хората с увреждания „много от нас са изправени пред по-високи разходи за живот и следователно зависят от услугите за подкрепа и помощите за инвалидност, за да живеят достойно“. Една от основните предпоставки, за да се сложи частично край на това неравенство, е да се позволи на хората с увреждания да запазят помощите си за инвалидност, когато започнат работа, за да им се даде време да придобият финансова независимост.

Стефан Тромел от Международната организация на труда посочи, че въпреки че новите форми на заетост представляват възможности за включване на повече хора с увреждания, данните на ОИСР показват, че има и разлика в дигиталните умения на хората с и без увреждания и че работата от разстояние трябва да продължи да бъде възможност. За да се запълни този пропуск и да се подобри достъпността на работното място, синдикалните организации трябва да работят заедно със социалните партньори: икономическите и социалните комитети във всяка една държава биха могли да бъдат осигурят добра платформа за това.

Хората с увреждания са изправени пред по-голяма дискриминация, когато са млади. Тъй като 2022 г. е Европейската година на младежта, от съществено значение е да се постигне по-добро разбиране на реалността, пред която е изправена тази конкретна група. (rl)