ETSK:n 8. huhtikuuta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, joka kokosi yhteen vammaispolitiikan johtavia toimijoita, kuten työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, korostettiin tarvetta lisätä vammaisten henkilöiden, erityisesti nuorten, työllisyysastetta. Tutkimustiedot osoittavat, että oikeudellisista ponnisteluista huolimatta monet heistä kohtaavat edelleen syrjintää työelämässä heidät tuottamattomiksi määrittävien stereotypioiden vuoksi.

Tilaisuuden keskeisin havainto oli se, että uudessa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa EU:n strategiassa tunnustetaan ongelmat, joita vammaiset nuoret kohtaavat työllisyyden ja koulutuksen suhteen. Työmarkkinaosapuolet eivät kuitenkaan ole vielä nähneet, kuinka kunnianhimoisia strategian toimet ovat.

Vammaiset nuoret kohtaavat esteitä yrittäessään päästä työmarkkinoille, ja näitä esteitä on sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vammaisten henkilöiden työttömyysaste on suhteettoman korkea verrattuna valtaväestöön erityisesti naisten ja nuorten osalta. Uusimpien EU:n tasolla saatavilla olevien tietojen mukaan vammaisilla henkilöillä on 24,4 prosenttia pienempi todennäköisyys työllistyä. Covid-19-pandemia näkyy lisänneen tätä eriarvoisuutta.

Eurofoundin vanhemman tutkimusjohtajan Daphne Nathalie Ahrendtin esittelemän Eurofoundin tutkimuksen tulosten mukaan 27 prosenttia vammaisista vastaajista oli työttömiä, kun taas muiden vastaajien osalta vastaava luku oli 12 prosenttia. Vammaisista henkilöistä 55 prosentin katsotaan olevan taloudellisesti arassa asemassa. Muiden vastaajien osalta vastaava luku oli 38 prosenttia. Suurin osa vammaisista vastaajista kokee todennäköisemmin masennusta ja yksinäisyyttä.

”Monet meistä ovat korkeampien elinkustannustensa vuoksi riippuvaisia tukipalveluista ja vammaisetuuksista voidakseen elää ihmisarvoista elämää”, kertoi Euroopan vammaisfoorumin nuorisokomitean Francesca Sbianchi. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä tämän eriarvoisuuden vähentämiselle on se, että vammaiset henkilöt saavat pitää työkyvyttömyyskorvauksensa aloittaessaan työnteon, jotta heille jää aikaa itsenäistyä taloudellisesti.

Stefan Tromel Kansainvälisestä työjärjestöstä huomautti, että vaikka uudet työnteon muodot tarjoavat mahdollisuuksia lisätä vammaisten henkilöiden työllistämistä, OECD:n tiedot osoittavat, että vammaisten henkilöiden ja muun väestön välillä on kuilu myös digitaalisen osaamisen suhteen, ja etätyön on pysyttävä yhtenä vaihtoehtona. Tämän kuilun umpeen kuromiseksi ja työpaikkojen esteettömyyden parantamiseksi ammattiliittojen on tehtävä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa. Kunkin maan talous- ja sosiaalineuvostot voisivat olla tälle hyvä foorumi.

Vammaisia henkilöitä syrjitään enemmän, jos he ovat nuoria. Koska vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, on olennaisen tärkeää ymmärtää paremmin kyseisen ryhmän todellisuutta. (rl)