„Egyesületek” kategória

This page is also available in

Az „Egyesületek” kategória a Sokszínű Európa – III. Csoport és a Munkaadók csoportja olyan tagjaiból áll, akik nemzeti és/vagy uniós szintű egyesületekhez tartoznak, és alapítványokat, egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket, illetve a jogállamiságot, a személyek és az áruk szabad mozgását, valamint a polgári szabadságjogok és az emberi jogok védelmét előmozdító más szervezeteket képviselnek. Egy olyan időszakban, amikor az egyesülés szabadsága veszélybe került, és amikor az egyesületeknek általában fokozniuk kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megőrizzék szabadságukat és függetlenségüket, a kategória tagjai megfontolásra érdemes gondolatokat és közpolitikákat kívánnak javasolni az EGSZB szintjén, hogy ezzel is segítsék újabb energiával feltölteni az európai civil társadalmat.

Az „Egyesületek” kategória francia nyelvű megnevezése („Vie associative”) a közvetítő szervezetek által a magánszemélyek és az általános érdekek őrzője, az állam között betöltött közvetítői szerepre utal, valamint arra, hogy tagjai számára alapvető érték a kölcsönös tisztelet és az egymáson való önzetlen segítés, melyek szükségszerű velejárója a pluralizmus és a társadalmi haszon.

Az egyesületek a modern társadalomban megnyilvánuló érdekek és identitások rendkívüli sokféleségét tükrözik, és feladatuknak vallják az érdemi polgári párbeszéd feltételeinek megteremtését. Az egyre növekvő intolerancia, társadalmi igazságtalanság és a szűkülő polgári mozgástér meglehetősen komor kontextusában a civil társadalom erősítésének lehetősége reménysugarat csillant fel.

A kategória titkársági teendőit a Sokszínű Európa – III. Csoport látja el.