„Egyesületek” kategória

Az „Egyesületek” kategória tagjai nemzeti vagy uniós szintű egyesületekhez tartoznak, és alapítványokat, egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket, illetve olyan egyéb szervezeteket képviselnek, amelyek a jogállamiságnak, a személyek szabad mozgásának, valamint a polgári szabadságjogok és az emberi jogok védelmének előmozdításában érdekeltek. Egy olyan időszakban, amikor az egyesülés szabadsága veszélybe került, és amikor az egyesületeknek általában egyre több erőfeszítést kell tenniük annak érdekében, hogy megőrizzék szabadságukat és függetlenségüket, a kategória tagjai megfontolásra érdemes gondolatokat és közpolitikákat szeretnének javasolni az EGSZB szintjén, hogy ezzel is új lendületet adjanak az európai civil társadalomnak.

Az egyesületek francia nyelvű megnevezése („vie associative”) arra utal, hogy az egyesületek közvetítő szerepet játszanak az egyének és az állam között, és az általános érdekeket, illetve a kölcsönös tiszteletet és az önzetlenséget mint olyan alapértékeket védik, melyeknek velejárója a pluralizmus és a társadalmi haszon.

Az egyesületek a modern társadalomban megnyilvánuló érdekek és identitások rendkívüli sokféleségét tükrözik, és feladatuknak vallják az érdemi civil párbeszéd feltételeinek megteremtését. Az egyre növekvő intolerancia, társadalmi igazságtalanság és a szűkülő polgári mozgástér meglehetősen komor kontextusában a civil társadalom erősítésének lehetősége reménysugarat csillant fel.

A kategória titkársági teendőit a Civil társadalmi szervezetek csoportja (III. Csoport) látja el.