Europese Green Deal

This page is also available in

Op 11 december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, die een extra impuls geeft aan het vastberaden streven van de EU om klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken; dat is de belangrijkste taak van deze generatie. Het doel van de Europese Green Deal is de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie die er garant voor staat dat:

  • er uiterlijk in 2050 geen sprake meer is van een netto-uitstoot van broeikasgassen;
  • de economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen;
  • geen enkele persoon en geen enkele plaats wordt achtergelaten.

Voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal voert de EU een uitgebreid pakket initiatieven uit, waaronder beleids- en wetgevingsvoorstellen en de ontwikkeling en modernisering van financieringsinstrumenten.

Onder verwijzing naar het nauwe verband tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid dringt het EESC aan op een “Green and Social Deal”. Om ervoor te zorgen dat de duurzame en concurrerende bedrijven van morgen in een gezonde omgeving kunnen opereren is het van essentieel belang dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord.

In de Europese Green Deal ligt de nadruk op investeringen en op de financiering van de groene en duurzame transitie. De Green Deal is Europa’s ontsnappingsroute uit de COVID-19-pandemie. De Green Deal wordt bekostigd door een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het herstelplan NextGenerationEU en de zevenjarige begroting van de EU. De bedoeling van al deze financieringsmogelijkheden is om de crisis aan te grijpen als een kans om de toekomst van Europa anders vorm te geven.

Het EESC speelt hierbij een cruciale rol: het houdt toezicht op de uitvoering van de initiatieven en maatregelen in het kader van de Europese Green Deal. Het EESC stelt adviezen op en organiseert activiteiten (zie het menu links op deze pagina) om ervoor te zorgen dat de EU-instellingen op de hoogte zijn van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en dat de Green Deal-initiatieven stroken met de economische, sociale en maatschappelijke omstandigheden in het veld.

De Europese Green Deal is zo transversaal en allesomvattend dat alle afdelingen van het EESC en de CCMI zich ermee bezighouden.

Displaying 81 - 90 of 101

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 10/06/2020
Referentie: 
ECO/504-EESC-2020

advies EESC: Just Transition Fund and amendments to the Common Provisions Regulation

Opinion
Goedgekeurd on 10/06/2020
Referentie: 
ECO/505-EESC-2020-2020-00463-00-00-TRA

The coronavirus outbreak will have a deep and negative impact on the achievement of the SDGs and the objectives of the European Green Deal. For this reason, the EESC insists on the need to face this urgent threat as soon as possible and focus our recovery efforts without undue delay on the SDGs and the Green Deal. The Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) is the first comprehensive policy measure to fulfil very ambitious targets of carbon neutrality until 2050 in line with the EU Green Deal. While saluting the Green Deal's ambitions, the EESC regrets the lack of consistency with the budgetary allocation within the next Multiannual Financial Framework and also expresses its doubts about the effectiveness of climate mainstreaming in all EU programmes and calls on the Member States to involve civil society organisations in pushing for climate-proof EU spending.

advies EESC: European Green Deal Investment Plan

03/05/2023
News

On 2 May 2023, the Liberal Professions Category of the EESC held the 7th edition of the Day of the Liberal Professions in Brussels. This annual event brings together key players from Europe's liberal professions, as well as key policymakers from the European Parliament, the European Commission and the Member States. This year's event was entitled Fostering skills and delivering the Green Deal.

13/10/2022
News

The transition towards a low-carbon economy is a fundamental priority. But the green transition will fail without social dialogue. This represented a general agreement among the discussions during the meeting, particularly if climate policies were not made also socially sustainable and did not take into account the needs and worries of working people, of citizens. Key points raised during the debates included the fact that real wages were decreasing with the soaring inflation, the complementarity of fighting climate change and protecting social rights, and the fundamental role of involving Trade Unions in the design and implementation of policies within the Green Deal.

12/10/2022
News

Academia, local civil society organisations, representatives of regional and national authorities and members of the European Economic and Social Committee met at a conference in Dolni Vítkovice, a former industrial area for coal mining and steel production in Ostrava, on 11 October 2022. The conference on Reinventing the Moravian-Silesian Region in search of a socially just transition was organised by the EESC's Civil Society Organisations' Group as part of the Czech Presidency of the Council of the EU.

Event

The purpose of this hearing will be to contribute to the EESC opinion and to the debate on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the twin transitions and on crafting a European Industrial Strategy that strenghen EU industries.

20/10/2023
Event
The sustainable economy we need - With Executive Vice-President Timmermans

Following the success of the previous Youth Climate and Sustainability Round Tables, the EESC will host the fourth EU Youth Round Table on Tuesday 18 July, 10:30-11:30 CEST. Frans Timmermans, Executive Vice-President for the European Green Deal, will participate in the event and will engage with the youth representatives on the topic: the sustainable economy we need for a successful implementation of the European Green and Social Deal.

18/07/2023
Event
Extraordinary meeting of the Civil Society Organisations' Group in the framework of the Czech Presidency

On 11 October 2022, the Civil Society Organisations' Group of the European Economic and Social Committee will hold a conference under the Czech Presidency of the Council of the EU in Ostrava, Czech Republic, on Reinventing the Moravian-Silesian Region in search of a socially just transition. This is an in-person event that will be streamed online.

11/10/2022

Pages