De COVID-19-crisis heeft laten zien hoe belangrijk solidariteit tussen de EU-lidstaten, de instellingen en de burgers is. In het licht van deze ervaring bespreken we waarom de net begonnen Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE) een nieuwe en belangrijke stap is in het samen nadenken over onze gemeenschappelijke Europese toekomst.

De COVID-19-crisis heeft laten zien hoe belangrijk solidariteit tussen de EU-lidstaten, de instellingen en de burgers is. In het licht van deze ervaring bespreken we waarom de net begonnen Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE) een nieuwe en belangrijke stap is in het samen nadenken over onze gemeenschappelijke Euro...Meer

De COVID-19-crisis heeft laten zien hoe belangrijk solidariteit tussen de EU-lidstaten, de instellingen en de burgers is. In het licht van deze ervaring bespreken we waarom de net begonnen Conferentie over de toekomst van Europa (CoFoE) een nieuwe en belangrijke stap is in het samen nadenken over onze gemeenschappelijke Europese toekomst.

EESC-voorzitter Christa Schweng schetst het nieuwe verhaal voor Europa dat het EESC in zijn rol als waarnemer in de raad van bestuur van de CoFoE zal bepleiten. Ze zegt toe dat ze de conferentie onder de aandacht zal brengen van het uitgebreide netwerk van maatschappelijke organisaties waarmee het Comité in contact staat, teneinde voor een zo breed mogelijke participatie te zorgen.

Volgens Guy Verhofstadt, die lid van het Europees Parlement en van de raad van bestuur van de CoFoE is en in 2001 als Belgisch premier de Verklaring van Laken heeft voorgesteld waarmee de aanzet werd gegeven tot de Europese Conventie, bevindt Europa zich op een kruispunt en is het hoog tijd dat het samen met zijn burgers bepaalt welke kant het op wil.

Lorenzo Consoli, EU-correspondent en een prominent deskundige op het gebied van Europese zaken, zegt dat hij in de dertig jaar dat hij in Brussel werkt, de EU nog nooit zo’n ambitieuze pan-Europese democratische exercitie heeft zien doen. (dm)

Minder