MFK: the good, the bad and the ugly

Het tweede seizoen van de podcast “Hoe kijkt de burger ertegenaan?” begint met een aflevering over het nieuwe Europese meerjarig financieel kader (MFK). Onze vier gasten vertellen ons wat er goed, slecht en lelijk is aan deze langverwachte overeenkomst.

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Applaus voor de moed en solidariteit van het Europese maatschappelijk middenveld

Beste lezers,

Op 15 februari was de uitreikingsceremonie voor de winnaars van onze prijs voor burgersolidariteit. We namen in juli 2020 het initiatief tot die prijs, toen Europa langzaam aan het opkrabbelen was na de eerste COVID-19-golf. Dat was kort na het einde van de eerste lockdowns. Die hadden ons gedwongen om thuis te blijven, waar we op tv naar hartverscheurende taferelen uit Europese ziekenhuizen keken en elke avond klapten voor het zorgpersoneel.

Maar het duurde niet lang voordat uit heel Europa berichten binnenstroomden over daden van solidariteit. Daaruit bleek dat velen van ons niet bij de pakken neer waren gaan zitten maar in actie waren gekomen om hulp te bieden aan de kwetsbaarsten onder ons, aan de burgers die het hardst door de crisis waren geraakt of aan hen die om een andere reden steun nodig hadden.

Voor in uw agenda

1–5 maart 2021, Brussel
Dagen van het maatschappelijk middenveld

18–19 maart 2021, Brussel
Jouw Europa, jouw mening! 2021

24–25 maart 2021, Brussel
plenaire zitting van het EESC

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.

 

The impact of COVID-19 on the food supply chain

EESC Info: Restaurants en bars zijn tijdens de pandemie gesloten. Welke gevolgen heeft deze situatie voor voedselproducenten, leveranciers, restauranthouders, de eetcultuur en de voedselconsumptie? Wat is de beste manier om mensen weer aan het werk te krijgen?

Peter Schmidt, voorzitter van de afdeling NAT: Voedselproducenten en de levensmiddelenindustrie en -detailhandel staan zelfs in normale tijden onder druk. Iedereen verwacht de klok rond dat er voldoende voedsel van de beste kwaliteit te krijgen is.

Raadt u wie onze gast is?

De gast die verrast

Elke maand verrassen wij u met een nieuwe gast - een bekende figuur met een verfrissende kijk op de actualiteit, die ons de kans geeft onze blik te verruimen, ons inspireert en onze nieuwsgierigheid aanwakkert. In dit februarinummer kunt u kennis maken met twee vooraanstaande figuren uit verschillende kringen, namelijk de culturele sector en de media, die ons kunnen helpen onze ogen en ons hart te openen voor de wereld om ons heen. Het gaat om Hélène Theunissen, Belgische actrice en toneel- en filmregisseuse, en Nicolas Gros-Verheyde, thuis in de Europese politiek.

Hélène Theunissen: “Een artiest die niet kan creëren voelt zich leeg”

Artiesten vallen onder de nevenschade van deze pandemie. De theaters zijn gesloten, afgezien van enkele korte periodes waarin ze tijdelijk weer open mochten. Veel acteurs, regisseurs, musici, dansers of theatertechnici zijn in deze onverwachte omstandigheden zonder werk komen te zitten. De belangrijkste gevolgen zijn angst voor de toekomst en grote frustratie.
Een artiest die niet kan creëren voelt zich leeg en nutteloos.

Nicolas Gros-Verheyde: COVID-19, of het risico van een ondemocratisch Europa

De maatregelen die verschillende Europese landen om volksgezondheidsredenen hebben genomen, kunnen een bijkomend slachtoffer maken: de rechtsstaat.

De uitbraak van COVID-19 in februari-maart 2020 verraste iedereen en vereiste geïmproviseerde spoedmaatregelen. Heden ten dage is de situatie anders. Radicale maatregelen om deze gezondheidscrisis in te dammen kunnen gerechtvaardigd zijn. Maar zij moeten beter worden voorbereid en vooral beter democratisch worden gecontroleerd. Dat is thans niet het geval.

Nieuws van het EESC

Het is tijd om het woord “gemeenschap” een nieuwe betekenis te geven

Op 27 januari heeft de Portugese premier António Costa tijdens de zitting van het EESC de prioriteiten voor het EU-Raadsvoorzitterschap van zijn land voorgesteld. Portugal plaatst de sociale agenda bovenaan het programma en verzoekt het EESC om zijn licht te laten schijnen over zeven thema’s die cruciaal zijn voor de toekomst van de EU.

EESC staat achter de inspanningen van de Europese Commissie om Europa er na COVID-19 weer bovenop te krijgen

Het EESC-voorzitterschap, dat een economisch, sociaal en ecologisch sterkere EU voor ogen heeft, steunt de inspanningen van de Commissie om Europa na de COVID-19-crisis weer op de been te krijgen. Dat zei EESC-voorzitter Christa Schweng tijdens de januarizitting van het Comité tegen Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses.

Nultolerantie voor intimidatie met de nieuwe gedragscode van het EESC

Meer duidelijkheid, grotere financiële transparantie, strenge regels inzake intimidatie en zwaardere sancties voor wie zich daar niet aan houdt Op 28 januari 2021 hebben de leden van het EESC ingestemd met ingrijpende wijzigingen van hun gedragscode. Dit is de eerste mijlpaal in de hervorming van het EESC die de nieuwe leiding van het EESC ter hand heeft genomen.

EU houdt uitvoering van handels- en samenwerkingsovereenkomst met het VK nauwlettend in het oog

Voor het eerst sinds de ondertekening van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK heeft Michel Barnier, hoofd van de taskforce van de Europese Commissie voor de betrekkingen met het VK, publiekelijk zijn standpunt over de tekst kenbaar gemaakt. Hij deed dat in een debat tijdens de januarizitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Armoede in de EU kan in 2030 gehalveerd zijn, aldus VN-rapporteur op EESC-zitting

Het aantal mensen dat in armoede leeft, kan de komende tien jaar gehalveerd worden, aldus de speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten tijdens de EESC-zitting van januari, waarop hij de bevindingen van zijn missie aan de EU-instellingen bekendmaakte.

Nieuw migratiepact: “Het gaat om de details”

Op 27 januari heeft het EESC tijdens zijn plenaire zitting, vlak voor de goedkeuring van zijn advies over Een nieuw migratie- en asielpact, gedebatteerd met commissaris Johansson. In het advies betwijfelt het Comité of het pact zal helpen om een gemeenschappelijk Europees kader voor migratiebeheer tot stand te brengen dat zoden aan de dijk zet en tegelijkertijd strookt met de waarden van de EU.

Toegang tot de rechter in milieuzaken essentieel voor de uitvoering van de Green Deal

Het EESC laat zich in een recent advies lovend uit over het voorstel van de Commissie om de Aarhus-verordening aan te passen en de toegang tot administratieve en rechterlijke toetsing op EU-niveau te verbeteren voor burgers en ngo’s, maar vindt dat de gewijzigde verordening niet ver genoeg gaat.

EU-klimaatdoelstellingen: alleen met een brede aanpak kunnen we uitdagingen omzetten in kansen

2030  40% increases to 55%

Het EESC herhaalt dat een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 % tegen 2030 de juiste keuze is. Wel beklemtoont het in zijn advies Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa dat meer werk moet worden gemaakt van de tussentijdse doelen willen we de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 halen.

EESC-commissie Industriële Reconversie begint aan nieuwe mandaatsperiode en keurt werkprogramma 2021 goed

Op 13 januari heeft de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het Europees Economisch en Sociaal Comité de eerste vergadering van haar nieuwe mandaatsperiode gehouden en haar werkprogramma voor 2021 goedgekeurd.

Tijd voor een meer op welvaart gerichte vorm van economische governance

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met de aanbevelingen van de Commissie over het economisch beleid in de eurozone. Het staat volledig achter het Next Generation EU-pakket en zou graag zien dat de noodzakelijke overeenkomsten zo snel mogelijk worden gesloten.

EU heeft echte strategie nodig voor geïntegreerd energiesysteem

Het EESC steunt de oproep van de Europese Commissie om het energiesysteem te integreren. In de toekomst moeten elektriciteit, verwarming en vervoer volledig met elkaar worden verbonden om uiteindelijk de efficiëntie te verbeteren en een klimaatneutrale economie tot stand te brengen.

Waterstof als aanjager van een nieuw maatschappelijk model na COVID-19

De Europese Unie moet de COVID-19-crisis overwinnen door de ontwikkeling van een nieuw maatschappijmodel op basis van groenere, billijkere en veerkrachtigere economieën. Waterstof kan als schone energie een belangrijke aanjager van die transformatie zijn. Dit is de hoofdgedachte in een advies van Pierre Jean Coulon dat het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens zijn zitting in januari heeft goedgekeurd.

Nieuws van de groepen

Brexitakkoord: bedrijven hebben aanpassingsperiode nodig

Verklaring door Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC

De Europese werkgevers zijn ingenomen met het brexitakkoord en betuigen hun hartelijke dank aan het onderhandelingsteam van de Europese Commissie, onder de uitstekende leiding van Michel Barnier. Nu bedrijven zich door het 1 200 bladzijden dikke handelsverdrag moeten worstelen, dringen zij evenwel aan op een aanpassingsperiode die hen in staat moet stellen om het grondig te bestuderen.

Geen herstel zonder sociaal herstel

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Door de groep Werknemers van het EESC

De EESC-groep Werknemers heeft in januari een webinar gehouden waar is benadrukt dat de komende sociale top in Porto moet uitmonden in een nieuw sociaal contract.

Conferentie van de groep Diversiteit Europa over de aanpak van de gevolgen van COVID-19 voor het maatschappelijk middenveld

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 12 maart organiseert de groep Diversiteit Europa een hybride conferentie over Maatschappelijke organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen voor welke toekomst? Tijdens het evenement zal de EESC-studie De reactie van maatschappelijke organisaties op de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen in Europa worden gepresenteerd en zal er over actuele kwesties worden gedebatteerd met prominente sprekers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Dagen voor het maatschappelijk middenveld 2021: duurzaam herstel voor de toekomst van de Europese burgers

Hoe moet een duurzaam herstel van COVID-19 er in Europa uitzien? Op welke sterke punten moet de EU voortbouwen om haar burgers een rooskleurige toekomst te garanderen? Deze vragen staan centraal tijdens de dagen voor het maatschappelijk middenveld 2021, die het EESC van 1 tot 5 maart online organiseert.

EESC plant debat op sociale media over de rol van systemische verandering bij klimaatactie

Op 20 maart organiseert het EESC een evenement waarbij jonge deskundigen, activisten en lobbyisten uit heel Europa op sociale media met elkaar in discussie gaan over de rol van systemische verandering bij klimaatactie.

Cultuur gaat live in het eerste kunstgesprek van het jaar

Op maandag 25 januari heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité zijn eerste online kunstgesprek gehouden, als virtueel startsein voor de online tentoonstelling “Hand in Hand” van Maria Reis Rocha.