The EU-Japan Domestic Advisory Group

This page is also available in

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas įsigaliojo 2019 m. vasario 1 d. Į šį susitarimą įtrauktas skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi (16 skyrius), kuriame išdėstyti ES ir Japonijos įsipareigojimai propaguoti darbo teises, aplinkos apaugą ir darnų vystymąsi, kaip apibrėžta tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, TDO konvencijose ir daugiašaliuose aplinkosaugos susitarimuose, įskaitant Paryžiaus susitarimą. Jis taip pat apima kitas sritis, pavyzdžiui, įmonių socialinę atsakomybę, biologinę įvairovę, tvarią miškininkystę, tvarų žuvininkystės ir akvakultūros išteklių naudojimą.

Prekybos ir darnaus vystymosi skyriuje taip pat numatoma, kad kiekviena šalis įsteigs vietos patarėjų grupę, kurią sudarys pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

ES vietos patarėjų grupei pagal ES ir Japonijos LPS priklauso Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir joje proporcingai atstovaujama nepriklausomiems ekonominiams, socialiniams ir aplinkos srities suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant, be kita ko, darbdavių ir darbuotojų organizacijas ir aplinkosaugos grupes.

Pagrindinis ES patarėjų grupės tikslas yra teikti nuomones ir rekomendacijas dėl ES ir Japonijos LPS prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus įgyvendinimo.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)