Taisyklėse turėtų būti nustatyti įpareigojimai ne tik nuomonės formuotojams, bet ir dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms ir socialinės žiniasklaidos tinklams

Reklama ir rinkodaros veikla per nuomonės formuotojus yra vienas sparčiausiai pastaruosius dešimt metų augančių pramonės sektorių. Nuomonės formuotojai savo įrašais pritraukia vis daugiau prekių ženklų investicijų, nes vartotojai juos laiko artimesniais, nuoširdesniais ir patikimesniais nei tradiciniai reklaminiai pranešimai ar įžymybių teiginiai apie produktus.

Tačiau reklama per nuomonės formuotojus, kitaip nei tradicinė reklama, kuriai taikomos labai griežtos taisyklės, gali praslysti pro komercinei reklamai taikomą reguliavimo tinklą. Nuomonės formuotojų skelbiamų įrašų komercinis pobūdis ne visada atpažįstamas kaip reklaminis, nes reklama pateikiama kartu su panašaus stiliaus, bet nepriklausomu redakciniu turiniu. 

Šis skaidrumo trūkumas yra pavojingas vartotojams, ypač nepilnamečiams. Tokia paslėpta reklama gali pakenkti šios pažeidžiamos amžiaus grupės fiziniam, psichologiniam, socialiniam ir emociniam vystymuisi. 

Ar ES turėtų imtis kokių nors veiksmų? „Faktas tas, kad nuomonės formuotojams jau dabar taikomi tam tikri mechanizmai pagal teisės aktus, nustatytus reklamuotojams, taip pat pardavėjams ar prekybininkams. Vis dėlto manome, kad atsižvelgiant į spartų šio reiškinio plitimą reikėtų laikytis visapusiško požiūrio“, – teigia EESRK nuomonės šiuo klausimu pranešėjas Bernardo Hernández Bataller.

Komitetas siūlo ES nustatyti konkrečius įpareigojimus tiek dalijimosi vaizdo medžiaga platformų ir socialinių žiniasklaidos tinklų, kuriose nuomonės formuotojai veikia, administratoriams, tiek ir patiems turinio kūrėjams ir (arba) nuomonės formuotojams. 

Nuomonės formuotojai turėtų:

  • iš anksto ir aiškiai nurodyti, kad jų įrašas yra reklaminio pobūdžio;
  • laikytis sektoriaus taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti vartotojų ir naudotojų, visų pirma nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų grupių, sveikatos apsaugą ir saugą;
  • prisiimti atsakomybę, jei pakankamai aiškiai nenurodo, kad gauna atlygį už konkretaus produkto ar paslaugos rekomendavimą ar reklamą.

Platformų administratoriai ir socialinės žiniasklaidos tinklai turėtų:

  • taip pat prisiimti atsakomybę už priimtų turinio kūrėjų ir nuomonės formuotojų skelbiamą turinį; 
  • būti įpareigoti imtis būtinų veiksmų pašalinti neteisėtą turinį ir pranešti apie neteisėtą veiklą;
  • paprašyti visiems turinio kūrėjams ir (arba) nuomonės formuotojams, veikiantiems už ES ribų, nustatyti aiškią teisinę atsakomybę už veiklą ES ir turėti profesinės atsakomybės draudimą dėl neteisėtos veiklos padarytos žalos.

Siekdami apsaugoti nepilnamečius, platformų ir socialinių tinklų administratoriai, kartu su nuomonės formuotojais, turėtų laikytis šių sąlygų: 

  • užtikrinti, kad būtų numatytos techninės galimybės neleisti nepilnamečiams naudotojams žiūrėti jautraus turinio, bet kuriuo atveju nurodant „draudžiama jaunesniems nei 18 metų asmenims“, reikalauti tikrinti amžių ir leisti taikyti tėvų kontrolę;
  • į nepilnamečiams skirtus nuomonės formuotojų įrašus įtraukti žodžius „reklama“, „komercinis pranešimas“ arba „užsakytas pranešimas“, ir kad modifikuoti vaizdai būtų žymimi žodžiais „retušuotas vaizdas“, o dirbtiniu intelektu sukurti kūriniai būtų pažymėti kaip „virtualus atvaizdas“.

Ši EESRK nuomonė parengta ES Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos prašymu. Ispanija svarsto, ar reikėtų priimti specialų reglamentą, todėl paprašė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. (dm)