Il-Grupp Konsultattiv Domestiku UE-Ukrajna

This page is also available in

L-Artikolu 299 tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna jistipula li kull waħda mill-Partijiet tistabbilixxi Grupp Konsultattiv dwar l-iżvilupp sostenibbli biex dan jagħti konsulenza rigward kwistjonijiet relatati mal-kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli.

Il-Gruppi Konsultattivi jinkludu organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) rappreżentattivi indipendenti b’rappreżentanza bbilanċjata ta’ organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema, dawk mhux governattivi kif ukoll partijiet ikkonċernati rilevanti oħra.

Il-Grupp Konsultattiv tal-UE għall-Ukrajna ġie stabbilit f’Novembru 2016 u huwa magħmul minn membri tal-KESE u minn OSĊ Ewropej oħrajn.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement