Вътрешна консултативна група „ЕС-Украйна“

Член 299 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна предвижда, че всяка от страните създава консултативна група по въпросите на устойчивото развитие, чиято функция е да предоставя съвети относно изпълнението на главата за търговията и устойчивото развитие.

Консултативните групи се състоят от независими представителни организации на гражданското общество при балансирано представителство на организации на работодателите и на работниците, неправителствени организации, както и други имащи отношение заинтересовани страни.

Консултативната група на ЕС за Украйна е създадена през ноември 2016 г. и в състава ѝ влизат членове от ЕИСК и от други европейски организации на гражданското общество.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement