Grupul consultativ intern UE-Ucraina

Articolul 299 din Acordul de asociere UE-Ucraina prevede că fiecare parte instituie un grup consultativ (GC) privind dezvoltarea durabilă, pentru a oferi consultanță pe probleme legate de capitolul dedicat comerțului și dezvoltării durabile.

Grupurile consultative cuprind organizații reprezentative ale societății civile (OSC), cu o reprezentare echilibrată a organizațiilor angajatorilor și lucrătorilor și a organizațiilor neguvernamentale, precum și alte părți interesate relevante.

Grupul consultativ UE-Ucraina a fost înființat în noiembrie 2016 și are membri din partea CESE și din partea altor OSC europene.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement