ES vietos patarėjų grupė dėl Ukrainos

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo 299 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia patarėjų grupę dėl darnaus vystymosi, kuri konsultuoja prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus klausimais.

Patarėjų grupę sudaro nepriklausomos pilietinę visuomenę reprezentuojančios organizacijos, proporcingai atstovaujančios darbdavių ir darbuotojų organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams.

ES vietos patarėjų grupė dėl Ukrainos buvo įsteigta 2016 m. lapkričio mėn.; jai priklauso nariai iš EESRK ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement