ELi ja Serbia ühine nõuandekomitee

ELi ja Serbia ühine nõuandekomitee on kodanikuühiskonna platvorm, mis on loodud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Serbia kodanikuühiskonna (sotsiaalpartnerid ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid) vahel. Ühise nõuandekomitee volitused tulenevad ELi ja Serbia stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu 21. oktoobri 2013. aasta otsusest nr 1, millega võeti vastu selle kodukord (artikkel 14). Kodanikuühiskonna ühine nõuandekomitee täiendab kodanikuühiskonna vaatepunktiga ELi institutsioonilist raamistikku, mis on seotud ELi ja Serbia vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga. Kodanikuühiskonna ühine nõuandekomitee hõlmab liikmeid kummaltki poolelt.

Ühine nõuandekomitee võimaldab mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida Serbia liikumist ELi suunas ja võtta vastu soovitusi Serbia valitsusele ja ELi institutsioonidele.