EU:n ja Serbian neuvoa-antava sekakomitea

EU:n ja Serbian neuvoa-antava sekakomitea on kansalaisyhteiskuntafoorumi, joka on perustettu ETSK:n ja Serbian kansalaisyhteiskunnan (työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden) välille. Neuvoa-antavan sekakomitean toiminta perustuu vakautus- ja assosiaatiosopimuksen työjärjestyksen vahvistamisesta 21. lokakuuta 2013 annettuun EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökseen N:o 1 (14 artikla). Neuvoa-antava sekakomitea täydentää kansalaisyhteiskunnan näkemyksillä EU:n ja Serbian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liittyvää EU:n institutionaalista kehystä. Neuvoa-antavassa sekakomiteassa on jäseniä kummaltakin puolelta.

Neuvoa-antava sekakomitea tarjoaa kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata Serbian etenemistä kohti EU:n jäsenyyttä ja antaa suosituksia Serbian hallitukselle ja EU:n toimielimille.