Smíšený poradní výbor EU-Srbsko

Smíšený poradní výbor EU-Srbsko je platformou občanské společnosti, která byla vytvořena mezi EHSV a občanskou společností v Srbsku (sociálními partnery a jinými organizacemi občanské společnosti). Jeho mandát je vymezen rozhodnutím Rady stabilizace a přidružení EU-Srbsko č. 1 ze dne 21. října 2013, kterým se přijímá její jednací řád (článek 14). Smíšený poradní výbor doplňuje institucionální rámec EU v souvislosti s dohodou o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem, jejž obohacuje o hledisko občanské společnosti. Smíšený poradní výbor je složen ze členů za každou smluvní stranu.

Organizacím občanské společnosti na obou stranách umožňuje monitorovat cestu Srbska do EU a přijímat doporučení pro vládu této země a orgány EU.