Wspólny Komitet Konsultacyjny UE–Serbia

This page is also available in

Wspólny Komitet Konsultacyjny (WKK) UE–Serbia to platforma społeczeństwa obywatelskiego ustanowiona między EKES-em a społeczeństwem obywatelskim Serbii (partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego). Mandat WKK ustanawia decyzja nr 1 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego (art. 14). WKK Społeczeństwa Obywatelskiego uzupełnia unijne ramy instytucjonalne związane z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Serbia o punkt widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Wspólny Komitet Konsultacyjny Społeczeństwa Obywatelskiego składa się z członków reprezentujących każdą ze stron.

WKK umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z obu stron monitorowanie postępów Serbii na drodze do integracji z UE oraz sporządzanie zaleceń do wiadomości rządu tego państwa i instytucji unijnych.