Det blandede rådgivende udvalg EU/Serbien

Det blandede rådgivende udvalg EU/Serbien er en civilsamfundsplatform oprettet af EØSU og civilsamfundet i Serbien (arbejdsmarkedets parter og andre civilsamfundsorganisationer). Det blandede rådgivende udvalgs mandat er fastsat ved Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Serbiens afgørelse nr. 1 af 21. oktober 2013 om vedtagelse af rådets forretningsorden (artikel 14). Ved at fremsætte civilsamfundets synspunkter supplerer det blandede rådgivende udvalg EU's institutionelle rammer for stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Serbien. Det blandede rådgivende udvalg består af medlemmer fra begge sider.

Via det blandede rådgivende udvalg har civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at følge med i Serbiens fremskridt hen imod medlemskab af EU og vedtage henstillinger stilet til landets regering og EU-institutionerne.