Het gemengd raadgevend comité EU-Servië

Het gemengd raadgevend comité (GRC) EU-Servië is een platform voor het maatschappelijk middenveld, opgericht tussen het EESC en het maatschappelijk middenveld in Servië (sociale partners en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld). Het GRC krijgt zijn mandaat op grond van Besluit nr. 1 van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-Servië van 21 oktober 2013 tot vaststelling van zijn reglement van orde (artikel 14). Het GRC voor het maatschappelijk middenveld vormt, vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld, een aanvulling op het institutionele kader van de EU met betrekking tot de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Servië. Het gemengd raadgevend comité voor het maatschappelijk middenveld bestaat uit leden van beide zijden.

Het GRC stelt de organisaties uit het maatschappelijk middenveld aan beide zijden in staat om toezicht te houden op de weg van Servië naar de EU, en om aanbevelingen te doen aan de regering van Servië en de EU-instellingen.