Zmiešaný poradný výbor EÚ – Srbsko

This page is also available in

Zmiešaný poradný výbor EÚ – Srbsko je platforma občianskej spoločnosti vytvorená medzi EHSV a občianskou spoločnosťou Srbska (sociálnymi partnermi a inými organizáciami občianskej spoločnosti). Mandát zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko sa stanovuje v rozhodnutí č. 1 Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko z 21. októbra 2013 týkajúce sa prijatia jej rokovacieho poriadku (článok 14). Zmiešaný poradný výbor dopĺňa z hľadiska občianskej spoločnosti inštitucionálny rámec EÚ týkajúci sa dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom. Zmiešaný poradný výbor pozostáva z členov za každú stranu.

Zmiešaný poradný výbor umožňuje organizáciám občianskej spoločnosti z oboch strán monitorovať pokrok Srbska v súvislosti s jeho budúcim členstvom v EÚ a prijímať odporúčania adresované vláde Srbska a inštitúciám EÚ.