ES ir Serbijos jungtinis konsultacinis komitetas

This page is also available in

ES ir Serbijos jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) yra pilietinės visuomenės platforma, kurią įsteigė EESRK ir Serbijos pilietinė visuomenė (socialiniai partneriai ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos). JKK įgaliojimai išdėstyti 2013 m. spalio 21 d. ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendime Nr. 1, kuriuo patvirtinamos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklės (14 straipsnis). Pilietinės visuomenės JKK, pateikdamas pilietinės visuomenės požiūrį, papildo ES institucinę sistemą, susijusią su ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu. Pilietinės visuomenės jungtinį konsultacinį komitetą sudaro nariai iš kiekvienos pusės.

JKK suteikia abiejų Šalių pilietinės visuomenės organizacijoms galimybę stebėti Serbijos pažangą siekiant narystės ES ir teikti rekomendacijas Serbijos vyriausybei ir ES institucijoms.