ES un Serbijas apvienotā konsultatīvā komiteja

This page is also available in

ES un Serbijas apvienotā konsultatīvā komiteja (AKK) ir pilsoniskās sabiedrības forums, ko EESK izveidojusi kopā ar Serbijas pilsonisko sabiedrību (sociālajiem partneriem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām). AKK pilnvaras ir noteiktas ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes 2013. gada 21. oktobra Lēmumā Nr. 1, ar ko pieņem tās reglamentu (14. pants). AKK, sniedzot pilsoniskās sabiedrības skatījumu, papildina ES institucionālo sistēmu, kas saistīta ar ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Pilsoniskās sabiedrības apvienotajā konsultatīvajā komitejā ir deleģēti locekļi no katras puses.

AKK piedāvā abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju uzraudzīt Serbijas virzību uz ES un pieņemt ieteikumus Serbijas valdībai un ES iestādēm.