Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien är en plattform för det civila samhället som inrättats mellan EESK och det civila samhället i Serbien (arbetsmarknadsparter och andra civilsamhällesorganisationer). Den gemensamma rådgivande kommitténs mandat grundar sig på beslut nr 1 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Serbien av den 21 oktober 2013 om antagande av sin arbetsordning (artikel 14). Den gemensamma rådgivande kommittén kompletterar, ur det civila samhällets synvinkel, EU:s institutionella ram med anknytning till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Serbien. Den gemensamma rådgivande kommittén består av medlemmar från båda sidor.

Den gemensamma rådgivande kommittén gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att övervaka Serbiens väg mot EU samt att anta rekommendationer för Serbiens regering och EU-institutionerna.