Skupni posvetovalni odbor EU-Srbija

This page is also available in

Skupni posvetovalni odbor EU-Srbija je platforma civilne družbe, ki sta jo vzpostavila EESO in civilna družba v Srbiji (socialni partnerji in druge organizacije civilne družbe). Naloge skupnega posvetovalnega odbora so določene v Sklepu št. 1 Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta EU-Srbija z dne 21. oktobra 2013 o sprejetju njegovega poslovnika (člen 14). Skupni posvetovalni odbor civilne družbe z vidika civilne družbe dopolnjuje institucionalni okvir EU, povezan s stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med EU in Srbijo. Sestavljajo ga člani z obeh strani.

Organizacijam civilne družbe obeh strani omogoča spremljanje poti Srbije k EU ter sprejemanje priporočil za srbsko vlado in institucije EU.