Il-Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-Serbja

This page is also available in

Il-Kumitat Konsultattiv Konġunt UE-Serbja huwa pjattaforma tas-soċjetà ċivili stabbilita bejn il-KESE u s-soċjetà ċivili tas-Serbja (imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili oħra). Il-mandat tal-Grupp Konsultattiv Konġunt (JCC) joriġina mid-Deċiżjoni Nru 1 tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni tal-21 ta’ Ottubru 2013 bejn l-UE u s-Serbja, li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu (Artikolu 14). Il-JCC tas-Soċjetà Ċivili jikkomplementa, mill-perspettiva tas-soċjetà ċivili, il-qafas istituzzjonali tal-UE relatat mal-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u s-Serbja. Il-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili jinkludi membri minn kull naħa.

Il-JCC jippermetti lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili miż-żewġ naħat jissorveljaw it-triq tas-Serbja lejn l-UE u jadottaw rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-Gvern tas-Serbja u lill-istituzzjonijiet tal-UE.