Съвместен консултативен комитет „ЕС – Сърбия“

This page is also available in

Съвместният консултативен комитет (СКК) „ЕС – Сърбия“ е платформа на гражданското общество, създадена между ЕИСК и гражданското общество на Сърбия (социални партньори и други организации на гражданското общество). Мандатът на Съвместния консултативен комитет произтича от Решение № 1 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия от 21 октомври 2013 г. за приемане на процедурния му правилник (член 14). СКК на гражданското общество допълва институционалната рамка на ЕС, свързана със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия, с перспективата на гражданското общество. В състава на Съвместния консултативен комитет на гражданското общество влизат членове от всяка от страните.

СКК дава възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават напредъка на Сърбия по пътя към ЕС и да приемат препоръки, които се представят на вниманието на правителството на Сърбия и на институциите на ЕС.