Elena-Alexandra Calistru, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühma liige

Vähestes maailma paikades on vaba ja sõltumatu meedia väärtuste kaitsmine nii pika traditsiooniga nagu Euroopas. Digiplatvormide tekkimine, mitteliberaalsed suundumused sulgeda juurdepääs teabele, kasvav oht uurivatele ajakirjanikele ja COVID-19 põhjustatud kriis avaldavad erinevat, kuid samaaegset survet ökosüsteemile, mis võimaldab täiesti vaba meedia olemasolu ja selle demokraatliku rolli täitmist.

Komitee võttis hiljuti vastu arvamuse komisjoni teatise kohta teemal „Euroopa meedia digikümnendil: tegevuskava taastumise ja ümberkujundamise toetamiseks“. Komitee väljendas heameelt komisjoni tõdemuse üle, et need põhisuundumused ja COVID-19 kriis võivad juhul, kui poliitilisel tasandil jõuliselt ja rahalise toetusega ei reageerita, õõnestada Euroopa meediasektori vastupanuvõimet ja selle demokraatlikku rolli.

Teatises soovitatud vahendid hõlmavad mitmesuguseid meetmeid, mis on suunatud meediatööstuse taastumisele ja ümberkujundamisele ning sektori vastupanuvõime tugevdamisele. Selleni jõudmiseks on tarvis võtta meetmeid, et võidelda sektori struktuuriliste probleemidega ning edendada soodsat keskkonda, kus meedia ja kodanikuühiskond saaksid osaleda avatud arutelus, milles puudub pahatahtlik sekkumine ja desinformatsioon.

Siiski peame arvestama mitut olulist aspekti, kui soovime, et EL jääks parimaks võimalikuks meediavabaduse paigaks.

Esiteks peaksid meetmed olema kooskõlas sotsiaalse tegelikkusega, mis on lahknevuste aluseks eri liikmesriikide meedia- ja audiovisuaaltööstuse maastikul, ning kohaliku ja riikliku meedia vajaduste ja erineva ulatusega. Seepärast peab rahaline toetus olema läbipaistev, kättesaadav ja kaasav, eriti kui tegemist on kohaliku meedia ja meediasektori idufirmadega. Teiseks tuleb partnerina kaasata kodanikuühiskond, et võimestada üksikisikuid, tugevdada meediavabadust ja võidelda desinformatsiooni vastu meediapädevuse abil.

Euroopa meedia tegevuskava õnnestumiseks peavad kõik sidusrühmad andma oma panuse, et tunnustada meedia olulisust meie demokraatlike väärtuste jaoks.