Sagatavojusi Elena-Alexandra CALISTRU, grupas “Daudzveidība Eiropā” locekle

Tikai dažās citās vietās pasaulē ir spēkā Eiropas stabilā tradīcija saglabāt kā vērtību mediju brīvību un neatkarību. Tomēr digitālo platformu parādīšanās, neliberālas tendences liegt piekļuvi informācijai, pieaugošais apdraudējums pētnieciskajiem žurnālistiem un Covid-19 izraisītā krīze rada atšķirīgu, bet vienlaicīgu spiedienu uz ekosistēmu, kas ļauj patiešām brīviem medijiem pastāvēt un pildīt savu demokrātisko lomu.

EESK nesen pieņēma atzinumu par Komisijas paziņojumu “Eiropas plašsaziņas līdzekļi digitālajā desmitgadē: Rīcības plāns atlabšanas un pārmaiņu atbalstam”. Mēs īpaši atbalstām atziņu, ka “bez spēcīgas politiskas un finansiālā atbalsta reakcijas šīs pamattendences apvienojumā ar Covid-19 krīzi varētu mazināt Eiropas mediju nozares noturību un demokrātisko nozīmi”.

Paziņojumā ierosinātie instrumenti aptver plašus pasākumus, kas koncentrējas uz mediju nozares atveseļošanu un pārveidi un tās noturības stiprināšanu. Lai to panāktu, ir jārisina strukturālās problēmas, ar kurām saskaras nozare, un jāveido labvēlīga vide, kurā mediji un pilsoniskā sabiedrība spēj piedalīties atklātās debatēs bez ļaunprātīgas iejaukšanās un dezinformācijas.

Tomēr ir jāņem vērā daži svarīgi aspekti, ja vēlamies, lai Eiropas Savienībā arī turpmāk būtu labākie iespējamie apstākļi mediju brīvībai.

Pirmkārt, pasākumos jāņem vērā sabiedrības situācija, kas ietekmē atšķirības mediju un audiovizuālās nozares vidē dažādās dalībvalstīs, un vietējo un nacionālo mediju dažādais lielums un vajadzības. Tāpēc finansiālajam atbalstam jābūt pārredzamam, pieejamam un iekļaujošam, jo īpaši attiecībā uz vietējiem medijiem un jaunuzņēmumiem mediju jomā. Otrkārt, pilsoniskajai sabiedrībai šajos centienos jākļūst par partneri , lai indivīdiem dotu iespējas, stiprinātu mediju brīvību un apkarotu dezinformāciju, izmantojot medijpratību.

Lai Eiropas Mediju rīcības plāns būtu veiksmīgs, visām ieinteresētajām personām jāiesaistās centienos atzīt mediju nozīmi mūsu demokrātijas vērtību atbalstīšanā.