Pripravila Elena-Alexandra CALISTRU, članica skupine Raznolikost Evrope v EESO

Malokje na svetu je tradicija spoštovanja svobodnih in neodvisnih medijev tako močna kot v Evropi. Vendar pa pojav digitalnih platform, neliberalne težnje po onemogočanju dostopa do informacij, vse več groženj preiskovalnim novinarjem in kriza, ki jo je povzročil COVID-19, pomenijo različne, vendar hkratne pritiske na ekosistem, ki omogoča obstoj izjemno svobodnih medijev in izpolnjevanje njihove demokratične vloge.

EESO je nedavno sprejel mnenje o sporočilu Komisije z naslovom Evropski mediji v digitalnem desetletju: akcijski načrt za podporo okrevanju in preoblikovanju. Zlasti smo pozdravili priznanje, da bi bili lahko zaradi teh trendov in krize zaradi COVID-19 brez odločne politike in finančne podpore ogroženi odpornost medijskega sektorja Evrope in njegova demokratična vloga.

Instrumenti, predlagani v sporočilu, zajemajo širok nabor ukrepov za okrevanje in preoblikovanje medijske industrije in povečanje njene odpornosti. V ta namen je treba sprejeti ukrepe za reševanje strukturnih izzivov, s katerimi se spopada ta industrija, in zagotoviti spodbudno okolje, v katerem bodo lahko mediji in civilna družba sodelovali v odprti razpravi brez zlonamernega vmešavanja in dezinformacij.

Vendar pa je treba upoštevati nekatera pomembna vprašanja, če želimo, da bo EU še naprej kraj, kjer se najbolj spoštuje medijska svoboda.

Pri ukrepih je treba upoštevati družbene okoliščine, v katerih prihaja do razhajanj na področju medijske in avdiovizualne industrije v posameznih državah članicah, ter različno velikost in potrebe lokalnih in nacionalnih medijev. Finančna podpora mora biti zato pregledna, dostopna in vključujoča, zlasti kadar gre za lokalne medije in zagonska medijska podjetja. Civilna družba mora postati partner v teh prizadevanjih, da se opolnomočijo državljani, okrepi medijska svoboda in z medijsko pismenostjo preprečujejo dezinformacije.

Da bo evropski akcijski načrt za medije uspešen, si morajo vsi deležniki prizadevati za priznanje pomena, ki ga imajo mediji za naše demokratične vrednote.