Κυκλική οικονομία

This page is also available in:

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της ΕΟΚΕ ως λύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του πλανήτη μας. Αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνία των πολιτών, καθώς μπορεί να συμβάλει:

 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·
 • στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης·
 • στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης «πάρε-φτιάξε-πέτα το» που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην οικονομία μας δεν οδηγεί απλά σε σπατάλη πόρων, αλλά υπονομεύει και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Σε αντίθεση με τη γραμμική οικονομία, η κυκλική οικονομία αποτελεί σχεδιασμό με γνώμονα την ανατροφοδότηση και την αποκατάσταση, ο οποίος επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη συγκράτηση οικονομικής αξίας, ενώ αντιμετωπίζει παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση, έχοντας ταυτόχρονα οικονομικά οφέλη.

Το θετικό είναι ότι η μετάβαση στην κυκλική οικονομία συμβαίνει ήδη στην πράξη. Ενδιαφερόμενοι φορείς από την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, συνδικάτων, πανεπιστημιακών και κοινοτήτων γνώσης, οργανώσεων νέων και ΜΚΟ και άλλων ομάδων ενδιαφερόντων, δημιουργούν και εφαρμόζουν πολυάριθμες κυκλικές πρωτοβουλίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η προώθηση των κυκλικών λύσεων και η ηγεσία από τους σχετικούς φορείς αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία της Ευρώπης να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία, κοινή πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκροτήθηκε το 2017 προκειμένου να συγκεντρώσει την κοινότητα κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα φορέων στηρίζει τη μετάβαση της Ευρώπης στην κυκλική οικονομία καλλιεργώντας το διάλογο, το διαμοιρασμό της γνώσης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

 • Adopted on 13/07/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/851-EESC-2022
  Workers - GR II
  Austria

  The Sustainable Products Initiative (SPI) package aims to make every aspect of the design, production, use and sale of products placed on the EU market more environmentally-friendly and circular to deliver on the sustainability and climate objectives. The proposals of the package will introduce a new era where sustainable products become the norm as well as Europe's resource independence.

 • Adopted on 18/05/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/846-EESC-2021
  Employers - GR I
  France
  EESC opinion: Restoring sustainable carbon cycles
 • Adopted on 09/06/2021 - Bureau decision date: 20/02/2020
  Reference
  INT/903-EESC-2020-01-01
  (Germany

  In its own-initiative opinion, the EESC examines the extent to which existing EU company law currently serves as an "expedient" for the politically-desirable Green Deal and which gaps still need to be closed, in particular regarding corporate social responsibility obligations. The opinion aims at following-up on the European Commission's initiative on due diligence and broadening the debate on sustainable corporate governance interlinking the social, environmental and economic dimensions.

  EESC opinion: No Green Deal without a Social Deal
 • Adopted on 16/09/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  INT/898-EESC-2020-01-01
  Employers - GR I
  Bulgaria
  Diversity Europe - GR III
  Greece

  Europe is embarking on a transition towards climate neutrality and digital leadership. European businesses can lead the way as we enter this new age, as they has done in the past.

  Small and medium-sized enterprises (SMEs) are essential to Europe’s competitiveness and prosperity. Based on the new SME Strategy, the EU will support SMEs by:

  • encouraging innovation through new funding and digital innovation hubs as part of the sustainable and digital transitions;
  • cutting red tape by reducing barriers within the Single Market and opening up access to finance;
  • allowing better access to finance by setting up an SME Initial Public Offering Fund (with investments channelled through a new private-public fund) and the ESCALAR initiative (a mechanism to boost the size of venture capital funds and attract more private investment).
  EESC opinion: SME strategy
  • Position paper "Strengthening SMEs: Way Forward to a Dedicated SME Strategy"
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 09/06/2020
  Reference
  ECO/523-EESC-2020-02886-00-00-AC-TRA

  The EESC strongly supports the Commission's proposal – Next Generation EU – as a specific tool for a quick and effective recovery.

  The EESC takes a very positive view of the Commission's two main decisions:

  1. to introduce an extraordinary financial recovery instrument as part of the multiannual financial framework
  2. to raise common debt, which will be repaid over a long period of time, and prevent the extraordinary financial burden from falling directly on the Member States in the short run.

  The EESC strongly welcomes the fact that the newly proposed instrument should be closely coordinated with the European Semester process, and furthermore welcomes the Commission's proposal to introduce additional genuine own resources based on different taxes (revenues from the EU Emissions Trading System, digital taxation, large companies' revenues).

  EESC opinion: Recovery plan for Europe and the Multiannual Financial Framework 2021-2027
 • Adopted on 15/07/2020 - Bureau decision date: 18/02/2020
  Reference
  INT/897-EESC-2020-01-01
  (Romania
  Workers - GR II
  Germany

  The European Union and its Member States must stand united to protect their sovereignty. The EESC firmly believes that if Europe is to maintain its leading role in the world, it needs a strong, competitive industrial base. The EESC recognises the crucial importance of shifting to a carbon-neutral economy and of reversing the current curve of biodiversity collapse. Without a green industrial strategy as a cornerstone of the Green Deal, the EU will never succeed in reaching a carbon-neutral economy within one generation. The new industrial strategy must ensure the right balance between supporting European businesses, respecting our 2050 climate neutrality objective and providing consumers with incentives to shift consumption to sustainable goods and services .

  EESC opinion: Industrial strategy
 • Adopted on 30/10/2019 - Bureau decision date: 19/03/2019
  Reference
  NAT/775-EESC-2019-01-01-02306
  Workers - GR II
  Germany
  EESC opinion: Delivering on the circular economy action plan
 • Adopted on 26/09/2019 - Bureau decision date: 24/01/2019
  Reference
  NAT/764-EESC-2019-01-01-02078-00-00
  Diversity Europe - GR III
  Ireland
  EESC opinion: Developing synergies across different circular economy roadmaps (own-initiative opinion)
 • Adopted on 17/07/2019 - Bureau decision date: 19/03/2019
  Reference
  TEN/695-EESC-2019-01-01-01938
  Workers - GR II
  France

  The EESC takes note of the Fourth Report on the State of the Energy Union (SEU), supports the objectives of the Energy Union and welcomes the emphasis on the engagement and mobilisation of EU society to take full ownership of the Energy Union.

  EESC opinion: Report on the State of the Energy Union
 • Adopted on 19/09/2018 - Bureau decision date: 22/05/2018
  Reference
  INT/863-EESC-2018-01-01-02860-00-00-AC-TRA
  (Luxembourg

  The majority of road accidents are down to human error alone, so a comprehensive approach to road safety is needed. It should cover driver behaviour, the working conditions and skills of professional drivers, and infrastructure.

  EESC opinion: Vehicle safety / protection of vulnerable road users