Kohéziós, regionális és várospolitika

Az uniós regionális politika az EU legfontosabb beruházási stratégiája. Fő célja, hogy az Európai Unió minden régiójában és városában támogassa a munkahelyteremtést, a vállalkozások versenyképességét, a gazdasági növekedést és a fenntartható fejlődést, és javítsa a polgárok életminőségét.

Ezeknek a céloknak az elérése és az uniós régiók különféle fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében a 2014 és 2020 közötti időszakra 351,8 milliárd eurót különítettek el a kohéziós politika számára. Ez az összeg a teljes uniós költségvetés mintegy harmadának felel meg. A szolidaritás az EU egyik alapvető elve, amelyet a regionális politika ültet át a gyakorlatba, mindenekelőtt azokban a régiókban, amelyek a fejlődésben lemaradtak, amelyek súlyos demográfiai hátrányokkal küzdenek vagy amelyek földrajzilag kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint például a szigetek vagy a határon átnyúló és hegyvidéki régiók. A kohéziós és regionális politika érinti a legkülső régiókat és városi területeket is.

Az EGSZB és a regionális és várospolitika

Az EGSZB támogatja az EU regionális politikai erőfeszítéseit a szolidaritás megerősítése és a fejlődés előmozdítása érdekében. Véleményei mindig hangsúlyozták a politika aktív szerepét az EU különböző régiói közötti kohézió erősítésében. Az EGSZB a partnerségi elv szószólója, és segíti ennek a gyakorlatba való átültetését. Véleményein túlmenően az EGSZB, tagjain keresztül, proaktív módon jár el a tárgyalásokon és a civil társadalom tevékenységeinek támogatásában. Úgyszintén élénk az érdeklődés a területi együttműködés megerősítése iránt, amely túlnyúlik a közigazgatási határokon, és valós igényeket elégít ki helyi szinten (például a makroregionális és funkcionális városi térségekben). Az EGSZB aktívan támogatott és szorgalmazott olyan európai kezdeményezéseket, amelyek az Európai Unió különböző részein a városi területek fejlesztését és integrációját célozták.