FFR: den gode, den onde og den grusomme

Podcasten "Græsrøddernes holdning" åbner sin anden sæson med et afsnit om den nye flerårige finansielle ramme (FFR). Vores fire gæster vil fortælle os, hvad der er det gode, det dårlige og det grusomme i denne længe ventede aftale.

Tilgængelige sprog:

Leder

Vi hylder det europæiske civilsamfunds mod og solidaritet

Kære læsere

Den 15. februar holdt vi prisoverrækkelse for vinderne af vores civilsolidaritetspris, der blev lanceret i juli 2020, netop som Europa sundede sig oven på den første bølge af covid-19-pandemien. Det var kort tid efter afslutningen på de første nedlukninger, der havde holdt os hjemme, mens vi fulgte beretningerne i medierne med hjerteskærende billeder fra Europas hospitaler og klappede af sundhedspersonalet hver aften.

Snart begyndte beretninger om solidaritet at myldre frem fra alle egne af Europa. De viste, at mange ikke bare havde siddet med hænderne i skødet, men derimod skyndt sig ud for at hjælpe – de mest sårbare i samfundet, dem, der var hårdest ramt af krisen, eller på anden vis alt efter behov.

Vigtige datoer

1.-5. marts 2021, Bruxelles
Civilsamfundsdagene 2021

18.- 19. marts 2021, Bruxelles
Dit Europa, din mening! 2021

24.-25. marts, Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

"Et spørgsmål til..."

Et spørgsmål til…

I vores rubrik "Et spørgsmål til…" beder vi EØSU-medlemmer svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.

 

Covid-19's indvirkning på fødevareforsyningskæden

EØSU info: Restauranter og barer har været lukket under pandemien. Hvordan påvirker denne situation fødevareproducenter og -leverandører, restaurantejere, fødevare- og fødevareforbrugskulturen? Hvordan får vi bedst folk tilbage i arbejde?

Peter Schmidt, formand for NAT-sektionen: Fødevareproducenter, fødevareforarbejdningsindustrien og fødevaredetailhandlere er pressede – selv i normale tider. Alle forventer en passende fødevareforsyning af højeste kvalitet døgnet rundt.

Gæt, hvem der er vores gæst.....

Månedens gæst

Hver måned præsenterer vi en ny gæst – en person, som deler sit syn på verden, som den ser ud i dag, og som er et frisk pust, der giver os mulighed for at udvide vores horisont, inspirerer os og skærper vores interesse for verden omkring os. I vores februarudgave glæder det os at kunne byde velkommen til to personligheder fra forskellige verdener – kulturen og medierne – som kan give os denne lille smule ekstra og hjælpe os med at forstå, hvad der sker omkring os. Der er tale om Hélène Theunissen med en baggrund i belgisk teater og film og Nicolas Gros-Verheyde, som er en stor kender og iagttager af europæisk politik.

Hélène Theunissen: "En kunstner, der ikke kan skabe, er tom indeni"

Kunstnere udgør en gruppe, som indirekte er ramt af pandemien. Teatrene er – bortset fra nogle kortere, midlertidige åbninger – lukkede. Mange skuespillere, instruktører, musikere, dansere og sceneteknikere er nu uden arbejde under disse uventede omstændigheder. Det giver sig først og fremmest udslag i frygt for fremtiden og en stor frustration.
En kunstner, der ikke kan skabe, føler sig tom og nytteløs.

Nicolas Gros-Verheyde: Covid-19 risikerer at gøre Europa udemokratisk

Retsstaten kan blive et indirekte offer for de sundhedsmæssige foranstaltninger, som flere europæiske lande har truffet

Covid-19-pandemiens udbrud i februar/marts 2020 kom som en overraskelse for alle og krævede en række improviserede hasteforanstaltninger, men situationen ser anderledes ud i dag. Drastiske foranstaltninger til håndtering af sundhedskrisen kan være berettigede. Men de skal planlægges bedre og frem for alt underlægges en mere demokratisk kontrol, end det er tilfældet i dag.

EØSU-nyt

Tiden er inde til at skabe resultater og give ordet "fællesskab" ny betydning

Den 27. januar præsenterede Portugals premierminister, António Costa, prioriteterne for landets EU-formandskab på EØSU's plenarforsamling. Portugal har sat den sociale dagsorden øverst på sit formandskabsprogram og anmodet EØSU om at stille sin ekspertise til rådighed vedrørende syv emner, der er vigtige for EU's fremtid.

EØSU står ved Kommissionens side i kampen for Europas genopretning efter covid-19

EØSU's formandskab, der har fokus på at opbygge et økonomisk, socialt og miljømæssigt stærkere EU, støtter Kommissionens bestræbelser på at få Europa tilbage på sporet efter covid-19-krisen. Det var budskabet fra EØSU's formand, Christa Schweng, til Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn, Maroš Šefčovič, som deltog i udvalgets plenarforsamling i januar.

Nultolerance over for chikane med EØSU's nye adfærdskodeks

Mere klarhed, større finansiel gennemsigtighed, strenge regler om bekæmpelse af chikane og strengere sanktioner for manglende overholdelse. Den 28. januar 2021 stemte EØSU-medlemmerne for store ændringer af deres adfærdskodeks. Dette er den første milepæl i den reform af udvalget, som EØSU's nye ledelse er i gang med.

EU vil nøje overvåge gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK

For første gang siden undertegnelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK gav Michel Barnier, chef for Kommissionens Taskforce for Forbindelserne med UK, offentligt udtryk for sit syn på teksten under en debat på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling i januar.

Fattigdommen i EU kan halveres inden 2030, hører EØSU

Antallet af mennesker, der lever i fattigdom, kan halveres med 50 % i løbet af det næste årti, sagde FN's særlige rapportør om ekstrem fattigdom og menneskerettigheder på EØSU's plenarforsamling i januar, hvor han fortalte EU-institutionerne om resultaterne af sin indsats.

En ny pagt om migration: "Mere kompliceret end som så"

På plenarforsamlingen den 27. januar afholdt EØSU en debat med kommissær Ylva Johansson, lige inden udtalelsen om En ny pagt om migration og asyl blev vedtaget. I udtalelsen sår udvalget tvivl om, hvorvidt pagten vil bidrage til udviklingen af en fælles europæisk ramme for migrationsstyring, som er både effektiv og i overensstemmelse med EU's værdier.

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet er afgørende for gennemførelsen af EU's grønne pagt

En nylig udtalelse fra EØSU bifalder Kommissionens forslag om at revidere EU's Århusforordning og forbedre adgangen til administrativ og retslig prøvelse på miljøområdet for enkeltpersoner og NGO'er, men understreger, at den nye forordning ikke er vidtrækkende nok.

EU's klimamål: kun med en helhedsorienteret tilgang kan udfordringer vendes til muligheder

2030  40% increases to 55%

EØSU bekræfter, at en reduktion af drivhusgasemissionerne med mindst 55 % inden 2030 er den rigtige vej. Udvalget påpeger dog i sin udtalelse om Styrkelse af Europas klimaambitioner, at det er nødvendigt at intensivere indsatsen for at nå de mellemliggende mål om at fremskynde processen for ikke at risikere at forpasse målet om klimaneutralitet inden 2050.

EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer tager hul på en ny mandatperiode og vedtager sit arbejdsprogram for 2021

Den 13. januar afholdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) sit konstituerende møde for den nye mandatperiode og vedtog sit arbejdsprogram for 2021.

Tid til en mere velstandsorienteret form for økonomisk styring

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg glæder sig over Kommissionens henstillinger om den økonomiske politik i euroområdet. Udvalget bakker stærkt op om Next Generation EU-pakken og opfordrer til, at de nødvendige aftaler indgås så hurtigt som muligt.

EU har brug for en reel strategi for energisystemintegration

EØSU bakker op om Kommissionens opfordring til energisystemintegration. I fremtiden bør elektricitet, varme og transport være indbyrdes forbundet med det overordnede mål at forbedre effektiviteten og sikre en klimaneutral økonomi

Brint kan blive en vigtig drivkraft for en ny samfundsmodel efter covid-19-pandemien

EU skal overvinde covid-19-krisen ved at opbygge en ny samfundsmodel baseret på grønnere, mere retfærdige og mere modstandsdygtige økonomier. Som ren energi kan brint blive en vigtig drivkraft for omstillingen. Dette er hovedtanken bag en udtalelse fra Pierre Jean Coulon, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i januar.

Nyt fra grupperne

Brexitaftalen: virksomhederne har brug for en tilpasningsperiode

Erklæring fra formanden for EØSU's Arbejdsgivergruppe, Stefano Mallia

Arbejdsgiverne i EU glæder sig over brexitaftalen og lykønsker varmt Kommissionens forhandlingsteam anført på mesterlig vis af Michel Barnier. Virksomhederne skal imidlertid nu til at forstå den 1.200 sider lange handelsaftale og anmoder derfor om en tilpasningsperiode til at hjælpe dem i denne stejle læringskurve.

Ingen genopretning uden social genopretning

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

EØSU's Arbejdstagergruppes webinar i januar fremhævede nødvendigheden af, at det kommende sociale topmøde i Porto munder ud i en ny social kontrakt.

Konference i Gruppen Diversitet Europa om covid-19's indvirkning på det organiserede civilsamfund

Af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Den 12. marts er Gruppen Diversitet Europa vært ved en hybridkonference om Civil Society Organisations during and after COVID-19: what challenges and what future. Arrangementet vil omfatte lanceringen af EØSU's undersøgelse Civilsamfundsorganisationernes reaktion på covid-19-pandemien og de deraf følgende nedlukningsforanstaltninger, der blev indført i Europa, samt aktuelle debatter med højtprofilerede talere og repræsentanter for civilsamfundet.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Civilsamfundsdagene 2021: En bæredygtig genopretning for de europæiske borgeres fremtid

Hvordan bør en bæredygtig genopretning efter covid-19 se ud for Europa? Hvilke vigtige styrker bør EU trække på for at sikre, at borgerne går en lys fremtid i møde? Disse spørgsmål bliver omdrejningspunktet for EØSU's civilsamfundsdage 2021, der finder sted online fra den 1. til den 5. marts.

EØSU afholder en debat på de sociale medier om betydningen af systemiske ændringer i klimaindsatsen

Den 20. marts vil EØSU afholde et arrangement på de sociale medier for at samle unge eksperter, aktivister og lobbyister fra hele Europa for at drøfte betydningen af systemiske ændringer i klimaindsatsen.

Livekultur på EØSU's første Art Talk i år

Mandag den 25. januar holdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin første online Art Talk med en virtuel lancering af onlineudstillingen "Hand in Hand" af Maria Reis Rocha.