EUROMED

This page is also available in:

Jednou z našich priorit jsou vztahy mezi EU a jejími jižními sousedy. Vyvíjíme činnost v nejrůznějších oblastech, jako je zapojení občanské společnosti do politického a občanského dialogu, přechod k demokracii, zaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj, mobilita a přistěhovalectví, obchod, obnovitelné zdroje energie a rozvoj podnikání.

EHSV se v těchto záležitostech angažuje již od roku 1995. V návaznosti na změny, které v regionu proběhly v roce 2010, jsme odpovídajícím způsobem přizpůsobili naše cíle zaměřené na:

 • podporu organizací občanské společnosti v zemích v procesu transformace. Podpora je zacílena zejména na odborové svazy a zaměstnavatelské organizace, jakož i ženské a mládežnické organizace a zemědělská sdružení,
 • zachování dvoustranných vztahů s hospodářskými a sociálními radami jednotlivých zemí v regionu a úsilí o vytvoření podmínek pro zapojení občanské společnosti do politického dialogu v jižních partnerských zemích,
 • formulaci stanovisek a společných zpráv o klíčových politických výzvách, jimž region čelí,
 • organizaci pravidelných setkání se zástupci evropských orgánů a mezinárodních organizací s cílem projednat politiky dotýkající se občanské společnosti v celém regionu,
 • organizaci každoročního summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, na němž jsou tvůrcům politik z řad EU a vlád jednotlivých zemí předkládána klíčová politická doporučení k řešení hlavních problémů regionu.
 • přijatá stanoviska on 21/09/2011
  Odkaz
  REX/329-EESC-2011-01-01-1394
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  474
  -
  The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.
  Renewable energy in Euromed
 • přijatá stanoviska on 21/09/2011
  Odkaz
  REX/330-EESC-2011-425
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

  Rural development and employment in the Euromed region
 • přijatá stanoviska on 15/03/2011
  Odkaz
  /-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  470
  -
  "The European Economic and Social Committee (EESC) expresses its solidarity with the people of the southern Mediterranean countries who are peacefully struggling for their fundamental rights and freedoms, and supports their legitimate aim of establishing stable democracies in their countries. ..."
  Resolution on The situation in the southern Mediterranean countries
 • přijatá stanoviska on 16/09/2010
  Odkaz
  REX/294-EESC-2010-1190
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  465
  -
  The situation of people with disabilities in the Euromed countries
 • přijatá stanoviska on 15/09/2010
  Odkaz
  REX/303-EESC-2010-01-01-22
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  465
  -
  Decent work and sustainable development in the Mediterranean region
 • přijatá stanoviska on 18/02/2010
  Odkaz
  REX/272-EESC-2010-262
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
  Agriculture in Euromed
 • přijatá stanoviska on 17/02/2010
  Odkaz
  REX/295-EESC-2010-01-01-264
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
  EU-Morocco relations
 • přijatá stanoviska on 01/10/2009
  Odkaz
  REX/254-EESC-2009-01-01-682
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
  Climate change and the Mediterranean
 • přijatá stanoviska on 22/04/2008
  Odkaz
  REX/234-EESC-2008-01-01-772
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  444
  -
  Freedom of association in the Euromed partner countries
 • přijatá stanoviska on 12/07/2007
  Odkaz
  REX/233-EESC-2007-1004
  Civil Society Organisations - GR III
  Malta
  Plenary session number
  437
  -
  Promotion of Women's Entrepreneurship in the EUROMED Region