EUROMED

This page is also available in:

Förbindelserna mellan EU och dess södra grannländer är en av våra prioriteringar. Vårt arbete omfattar ett stort antal olika områden, t.ex. det civila samhällets deltagande i den politiska och civila dialogen, övergång till demokrati, ungdomssysselsättning, hållbar utveckling, rörlighet och migration, handel, förnybar energi och affärsutveckling.

EESK har arbetat med dessa frågor sedan 1995. Efter förändringarna i regionen under 2010 har vi justerat våra mål och strävar nu efter följande:

 • Att stödja civilsamhällesorganisationer i länder som befinner sig i en övergångsprocess. Detta stöd riktas framför allt in på fackföreningar och arbetsgivarorganisationer samt på kvinno-, ungdoms- och jordbrukarorganisationer.
 • Att upprätthålla bilaterala förbindelser med de nationella ekonomiska och sociala råden i regionen och verka för att skapa förutsättningar för att det civila samhället ska involveras i den politiska dialogen i de sydliga partnerländerna.
 • Att utarbeta yttranden och gemensamma rapporter om de främsta politiska utmaningarna som regionen står inför.
 • Att anordna regelbundna möten med EU-institutioner och internationella organisationer för att diskutera den politik som rör det civila samhället i hela regionen.
 • Att anordna ett årligt toppmöte för ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner där centrala politiska rekommendationer om regionens främsta utmaningar läggs fram för politiska beslutsfattare från de nationella regeringarna och EU.
 • Adopted on 21/09/2011
  Dokumentreferens
  REX/329-EESC-2011-01-01-1394
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  474
  -
  The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.
 • Adopted on 21/09/2011
  Dokumentreferens
  REX/330-EESC-2011-425
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

 • Adopted on 15/03/2011
  Dokumentreferens
  /-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  470
  -
  "The European Economic and Social Committee (EESC) expresses its solidarity with the people of the southern Mediterranean countries who are peacefully struggling for their fundamental rights and freedoms, and supports their legitimate aim of establishing stable democracies in their countries. ..."
  Resolution on The situation in the southern Mediterranean countries
 • Adopted on 16/09/2010
  Dokumentreferens
  REX/294-EESC-2010-1190
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 15/09/2010
  Dokumentreferens
  REX/303-EESC-2010-01-01-22
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 18/02/2010
  Dokumentreferens
  REX/272-EESC-2010-262
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 17/02/2010
  Dokumentreferens
  REX/295-EESC-2010-01-01-264
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Dokumentreferens
  REX/254-EESC-2009-01-01-682
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
 • Adopted on 22/04/2008
  Dokumentreferens
  REX/234-EESC-2008-01-01-772
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  444
  -
 • Adopted on 12/07/2007
  Dokumentreferens
  REX/233-EESC-2007-1004
  Civil Society Organisations - GR III
  Malta
  Plenary session number
  437
  -