EUROMED

This page is also available in:

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ġirien tagħha tan-Nofsinhar jikkostitwixxu waħda mill-prijoritajiet tagħna. Ħidmitna tkopri firxa wiesgħa ta’ oqsma, bħalma huma s-sehem tas-soċjetà ċivili fid-djalogu politiku u ċivili, it-tranżizzjoni demokratika, l-impjieg taż-żgħażagħ, l-iżvilupp sostenibbli, il-mobilità u l-immigrazzjoni, il-kummerċ, l-enerġija rinnovabbli u l-iżvilupp tan-negozji.

Il-KESE ilu jaħdem fuq dawn il-kwistjonijiet mill-1995. Wara t-tibdil fir-reġjun fl-2010, adattajna l-għanijiet tagħna biex nirriflettu dan, u issa l-għanijiet tagħna huma dawn li ġejjin:

 • L-appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li għaddejjin minn tranżizzjoni. Dan l-appoġġ huwa wieħed immirat, b’mod partikolari għat-trade unions u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem kif ukoll għall-assoċjazzjonijiet tan-nisa, iż-żgħażagħ u l-bdiewa.
 • Iż-żamma tar-relazzjonijiet bilaterali mal-kunsilli ekonomiċi u soċjali nazzjonali fir-reġjun, u ħidma favur il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet għall-inklużjoni tas-soċjetà ċivili fid-djalogu politiku fil-pajjiżi msieħba tan-Nofsinhar.
 • Il-pubblikazzjoni ta’ Opinjonijiet u rapporti konġunti dwar l-isfidi ewlenin b’rabta ma’ dan ir-reġjun.
 • L-organizzazzjoni ta’ laqgħat regolari ma’ istituzzjonijiet Ewropej u organizzazzjonijiet internazzjonali bil-għan li jiġu diskussi l-politiki li jirrigwardaw lis-soċjetà ċivili madwar ir-reġjun.
 • L-organizzazzjoni ta’ summit annwali għall-kunsilli ekonomiċi u soċjali u istituzzjonijiet simili, fejn jitressqu rakkomandazzjonijiet ta’ politika ewlenin dwar l-isfidi prinċipali tar-reġjun quddiem dawk responsabbli għat-tfassil tal-politika fi ħdan il-gvernijiet nazzjonali u l-UE.
 • Adopted on 21/09/2011
  Referenza
  REX/329-EESC-2011-01-01-1394
  Workers - GR II
  United Kingdom
  Employers - GR I
  France
  Plenary session number
  474
  -
  The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.
 • Adopted on 21/09/2011
  Referenza
  REX/330-EESC-2011-425
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

 • Adopted on 15/03/2011
  Referenza
  /-EESC-0000-01-01
  Plenary session number
  470
  -
  "The European Economic and Social Committee (EESC) expresses its solidarity with the people of the southern Mediterranean countries who are peacefully struggling for their fundamental rights and freedoms, and supports their legitimate aim of establishing stable democracies in their countries. ..."
  Resolution on The situation in the southern Mediterranean countries
 • Adopted on 16/09/2010
  Referenza
  REX/294-EESC-2010-1190
  Civil Society Organisations - GR III
  Estonia
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 15/09/2010
  Referenza
  REX/303-EESC-2010-01-01-22
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  465
  -
 • Adopted on 18/02/2010
  Referenza
  REX/272-EESC-2010-262
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 17/02/2010
  Referenza
  REX/295-EESC-2010-01-01-264
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
 • Adopted on 01/10/2009
  Referenza
  REX/254-EESC-2009-01-01-682
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
 • Adopted on 22/04/2008
  Referenza
  REX/234-EESC-2008-01-01-772
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  444
  -
 • Adopted on 12/07/2007
  Referenza
  REX/233-EESC-2007-1004
  Civil Society Organisations - GR III
  Malta
  Plenary session number
  437
  -