EUROMED

This page is also available in

Jednou z našich priorit jsou vztahy mezi EU a jejími jižními sousedy. Vyvíjíme činnost v nejrůznějších oblastech, jako je zapojení občanské společnosti do politického a občanského dialogu, přechod k demokracii, zaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj, mobilita a přistěhovalectví, obchod, obnovitelné zdroje energie a rozvoj podnikání.

EHSV se v těchto záležitostech angažuje již od roku 1995. V návaznosti na změny, které v regionu proběhly v roce 2010, jsme odpovídajícím způsobem přizpůsobili naše cíle zaměřené na:

  • podporu organizací občanské společnosti v zemích v procesu transformace. Podpora je zacílena zejména na odborové svazy a zaměstnavatelské organizace, jakož i ženské a mládežnické organizace a zemědělská sdružení,
  • zachování dvoustranných vztahů s hospodářskými a sociálními radami jednotlivých zemí v regionu a úsilí o vytvoření podmínek pro zapojení občanské společnosti do politického dialogu v jižních partnerských zemích,
  • formulaci stanovisek a společných zpráv o klíčových politických výzvách, jimž region čelí,
  • organizaci pravidelných setkání se zástupci evropských orgánů a mezinárodních organizací s cílem projednat politiky dotýkající se občanské společnosti v celém regionu,
  • organizaci každoročního summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, na němž jsou tvůrcům politik z řad EU a vlád jednotlivých zemí předkládána klíčová politická doporučení k řešení hlavních problémů regionu.
Displaying 11 - 20 of 84

Pages

Opinion
přijatá stanoviska on 23/06/2015
Odkaz: 
REX/447-EESC-2015
Plenární zasedání: 
509 -
Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

The Neighbourhood policy is high on the agenda of the EESC's external relations priorities. This opinion will provide the contribution of the Committee to this consultation process as a first step, to be followed by a reaction to the Commission document that will be issued in the 2nd semester of 2015.

 

stanovisko EHSV: Towards a new European neighbourhood policy

Opinion
přijatá stanoviska on 13/02/2015
Odkaz: 
REX/442-EESC-2015-659

The Information report will explore the model and its success factors, and will provide recommendations for promoting its use in EU financial instruments supporting democracy and Human Rights, as well as for the EESC's structural relations with organised civil society in other countries in the region.

The role of the EIDHR in democratic transition – Tunisia, a case study

Opinion
přijatá stanoviska on 09/10/2014
Odkaz: 
REX/399-EESC

The information report will seek to take a holistic approach to situation of young people in the north and south of the region, looking not just at the employment market but at wider trends amongst young people also outside of work, their self-perception, their political and social outlook on the future, their living arrangements, their view of their parents' generation and other older generations, as well as their view of the region and its role in a globalised world.

The Economic and Social Situation of young people in the Euromed region

Opinion
přijatá stanoviska on 11/09/2014
Odkaz: 
REX/414-EESC-0000

The aim of the opinion is to call on the representatives of the European Community institutions and national government to take account of the key role of the social partners and organised civil society in providing European immigration policies with a social dimension and added value.

 

European immigration policies

Opinion
přijatá stanoviska on 09/07/2014
Odkaz: 
REX/398-EESC-2014-873
Plenární zasedání: 
500 -
Jul 09, 2014 Jul 10, 2014

The exploratory opinion is being drawn up at the request of the Greek Presidency of the European Union. Immigration-related issues remain a key challenge for the European Union and its Member States with a comprehensive and common strategy at EU level remaining elusive, in spite of the continued pressures that are being felt on the EU's borders.

European Immigration policy and relationship with third countries

Opinion
přijatá stanoviska on 17/10/2013
Odkaz: 
REX/375-EESC-2013-2533
Plenární zasedání: 
493 -
Oct 16, 2013 Oct 17, 2013

The opinion will set out civil society's perspective on the dual challenge which EU Member States face in dealing with recent waves of immigrants and at the same time fulfilling - or in some cases failing to fulfil - their duty in guaranteeing immigrants' human rights, be it in detention or whilst on high seas. This issue is particularly topical since the European Commission and European Court of Justice are coming increasingly under pressure to act against Member States that fail to meet EU rules.

Irregular immigration by sea in the Euro-Mediterranean region

Opinion
přijatá stanoviska on 21/09/2011
Odkaz: 
REX/341-EESC-2011-1395
Plenární zasedání: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

This opinion is the EESC's key response to the events in the Euromed region. It provides a thorough analysis of the EU's past failings and the lessons which need to be drawn from them, the most urgent needs facing civil society in the current transition phase, and the longer term perspectives for civil society in the region. The opinion also responds to the two joint communications issued by the European Commission and EEAS on the EU's new Euromed policy, calling for close cooperation between the EU institutions in the region

Civil society in the Euromed region

Opinion
přijatá stanoviska on 21/09/2011
Odkaz: 
REX/329-EESC-2011-1394
Plenární zasedání: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

The central message of this exploratory opinion is the need for a coordinated approach on renewable energies in the region, one that is based on co-development.

Renewable energy in Euromed

Pages