EUROMED

This page is also available in:

Jednou z našich priorit jsou vztahy mezi EU a jejími jižními sousedy. Vyvíjíme činnost v nejrůznějších oblastech, jako je zapojení občanské společnosti do politického a občanského dialogu, přechod k demokracii, zaměstnanost mladých lidí, udržitelný rozvoj, mobilita a přistěhovalectví, obchod, obnovitelné zdroje energie a rozvoj podnikání.

EHSV se v těchto záležitostech angažuje již od roku 1995. V návaznosti na změny, které v regionu proběhly v roce 2010, jsme odpovídajícím způsobem přizpůsobili naše cíle zaměřené na:

 • podporu organizací občanské společnosti v zemích v procesu transformace. Podpora je zacílena zejména na odborové svazy a zaměstnavatelské organizace, jakož i ženské a mládežnické organizace a zemědělská sdružení,
 • zachování dvoustranných vztahů s hospodářskými a sociálními radami jednotlivých zemí v regionu a úsilí o vytvoření podmínek pro zapojení občanské společnosti do politického dialogu v jižních partnerských zemích,
 • formulaci stanovisek a společných zpráv o klíčových politických výzvách, jimž region čelí,
 • organizaci pravidelných setkání se zástupci evropských orgánů a mezinárodních organizací s cílem projednat politiky dotýkající se občanské společnosti v celém regionu,
 • organizaci každoročního summitu hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, na němž jsou tvůrcům politik z řad EU a vlád jednotlivých zemí předkládána klíčová politická doporučení k řešení hlavních problémů regionu.
 • Adopted on 07/10/2015
  Odkaz
  REX/448-EESC-2015
  Civil Society Organisations - GR III
  Malta

  This report is the result of the commitment of the EESC Euromed Follow-Up Committee to women issues in the region.

  The European Economic and Social Committee (EESC) is fully aware of the varying circumstances in different countries in the Mediterranean region. It is particularly aware of the conflict and instability affecting many southern Mediterranean countries. The EESC calls on the European Commission (EC) and governments of the countries of the Euro-Mediterranean region to develop shared solutions to these challenges – including poverty, economic challenges, conflict and terrorism – which are resulting in unacceptable suffering, especially among women.

  The central role that women play in the process of democratisation during transitional periods, when drafting national constitutions and when reforming current laws must be safeguarded and sustained through good governance in order to prevent setbacks in gender equality.

  Report on the situation of women in the Euro-Mediterranean region
 • Adopted on 23/06/2015
  Odkaz
  REX/447-EESC-2015
  Employers - GR I
  Lithuania
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  509
  -

  The Neighbourhood policy is high on the agenda of the EESC's external relations priorities. This opinion will provide the contribution of the Committee to this consultation process as a first step, to be followed by a reaction to the Commission document that will be issued in the 2nd semester of 2015.

   

 • Adopted on 13/02/2015
  Odkaz
  REX/442-EESC-2015-01-01-659
  Employers - GR I
  United Kingdom

  The Information report will explore the model and its success factors, and will provide recommendations for promoting its use in EU financial instruments supporting democracy and Human Rights, as well as for the EESC's structural relations with organised civil society in other countries in the region.

 • Adopted on 21/01/2015
  Odkaz
  REX/438-EESC-0000-01-01
  Workers - GR II
  France
 • Adopted on 09/10/2014
  Odkaz
  REX/399-EESC
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain

  The information report will seek to take a holistic approach to situation of young people in the north and south of the region, looking not just at the employment market but at wider trends amongst young people also outside of work, their self-perception, their political and social outlook on the future, their living arrangements, their view of their parents' generation and other older generations, as well as their view of the region and its role in a globalised world.

 • Adopted on 11/09/2014
  Odkaz
  REX/414-EESC-0000-01-01
  Workers - GR II
  Italy

  The aim of the opinion is to call on the representatives of the European Community institutions and national government to take account of the key role of the social partners and organised civil society in providing European immigration policies with a social dimension and added value.

   

 • Adopted on 09/07/2014
  Odkaz
  REX/398-EESC-2014-873
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  500
  -

  The exploratory opinion is being drawn up at the request of the Greek Presidency of the European Union. Immigration-related issues remain a key challenge for the European Union and its Member States with a comprehensive and common strategy at EU level remaining elusive, in spite of the continued pressures that are being felt on the EU's borders.

 • Adopted on 17/10/2013
  Odkaz
  REX/375-EESC-2013-2533
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  493
  -

  The opinion will set out civil society's perspective on the dual challenge which EU Member States face in dealing with recent waves of immigrants and at the same time fulfilling - or in some cases failing to fulfil - their duty in guaranteeing immigrants' human rights, be it in detention or whilst on high seas. This issue is particularly topical since the European Commission and European Court of Justice are coming increasingly under pressure to act against Member States that fail to meet EU rules.

 • Adopted on 19/09/2012
  Odkaz
  REX/353-EESC-2012-01-01-1426
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  483
  -
 • Adopted on 21/09/2011
  Odkaz
  REX/341-EESC-2011-01-01-1395
  Employers - GR I
  Greece
  Plenary session number
  474
  -
  This opinion is the EESC's key response to the events in the Euromed region. It provides a thorough analysis of the EU's past failings and the lessons which need to be drawn from them, the most urgent needs facing civil society in the current transition phase, and the longer term perspectives for civil society in the region. The opinion also responds to the two joint communications issued by the European Commission and EEAS on the EU's new Euromed policy, calling for close cooperation between the EU institutions in the region