Smíšený poradní výbor EU-Severní Makedonie

This page is also available in

Smíšený poradní výbor EU-Severní Makedonie je platformou občanské společnosti, která byla vytvořena mezi EHSV a občanskou společností v Severní Makedonii (sociálními partnery a jinými organizacemi občanské společnosti). Jeho právním základem je dohoda o stabilizaci a přidružení a byl vytvořen na základě politického rozhodnutí přijatého na čtvrté schůzi Rady stabilizace a přidružení, která se konala 24. července 2007. Smíšený poradní výbor je složen ze členů za každou smluvní stranu.

Organizacím občanské společnosti na obou stranách umožňuje monitorovat cestu Severní Makedonie do EU a přijímat doporučení pro vládu této země a orgány EU. Smíšený poradní výbor mezi EU a Severní Makedonií uspořádal osm schůzí a následně v říjnu 2013 ukončil svou činnost, neboť neprobíhala přístupová jednání. Jakmile budou zahájena jednání o přistoupení k EU, měl by činnost obnovit. Mezitím budou v této zemi nadále organizována pravidelná slyšení.