Съвместен консултативен комитет „ЕС – Северна Македония“

This page is also available in

Съвместният консултативен комитет (СКК) „ЕС – Северна Македония“ е платформа на гражданското общество, създадена между ЕИСК и гражданското общество на Северна Македония (социални партньори и други организации на гражданското общество).  Неговото правно основание е Споразумението за стабилизиране и асоцииране, а самият той е създаден вследствие на политическо решение, взето на четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране, проведено на 24 юли 2007 г. В състава на Съвместния консултативен комитет на гражданското общество влизат членове от двете страни.

СКК дава възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават напредъка на Северна Македония по пътя към ЕС и да приемат препоръки, които се представят на вниманието на правителството на страната и на институциите на ЕС. СКК с със Северна Македония проведе осем заседания, преди да преустанови своята активност през октомври 2013 г. поради липса на преговори за присъединяване. Работата на СКК следва да бъде възобновена с началото на преговорите за присъединяване към ЕС. Междувременно ще продължат да бъдат организирани редовни изслушвания в страната.