Comhchoiste Comhairleach AE - na Macadóine Thuaidh

This page is also available in

Is ardán don tsochaí shibhialta é Comhchoiste Comhairleach AE - na Macadóine Thuaidh a bhunaigh CESE agus an tsochaí shibhialta sa Mhacadóin Thuaidh (comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí sochaí sibhialta eile).  Tá a bhunús dlí sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais agus bunaíodh é de thoradh cinneadh polaitiúil a rinneadh ag an gceathrú cruinniú den Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais a tionóladh an 24 Iúil 2007. Tá an Comhchoiste Comhairleach seo comhdhéanta de chomhaltaí ó gach taobh.

A bhuí leis an gComhchoiste Comhairleach is féidir le heagraíochtaí sochaí sibhialta ar an dá thaobh monatóireacht a dhéanamh ar an gconair atá an Mhacadóin Thuaidh a ghabháil agus í ag iarraidh aontú don Aontas Eorpach, agus is féidir leo moltaí a ghlacadh le cur faoi bhráid rialtas na tíre agus institiúidí an Aontais. Tionóladh ocht gcruinniú de Chomhchoiste Comhairleach AE-na Macadóine Thuaidh sular stad sé de bheith ag feidhmiú i mí Dheireadh Fómhair 2013 toisc gan dóthain caibidlíocht aontachais a bheith ar siúl. Ba cheart tús a chur athuair le hobair an Chomhchoiste Comhairligh nuair a chuirfear tús le caibidlíocht aontachais leis an Aontas. Idir an dá linn, leanfar d’éisteachtaí rialta a eagrú sa tír.