ES ir Šiaurės Makedonijos jungtinis konsultacinis komitetas

This page is also available in

ES ir Šiaurės Makedonijos jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) yra pilietinės visuomenės platforma, kurią įsteigė EESRK ir Juodkalnijos pilietinė visuomenė (socialiniai partneriai ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos). JKK teisinis pagrindas numatytas Stabilizacijos ir asociacijos susitarime ir jis buvo įsteigtas vadovaujantis politiniu sprendimu, priimtu per 2007 m. liepos 24 d. įvykusį ketvirtąjį Stabilizacijos ir asociacijos tarybos posėdį. Pilietinės visuomenės jungtinį konsultacinį komitetą sudaro nariai iš kiekvienos pusės.

JKK suteikia galimybę abiejų šalių pilietinės visuomenės organizacijoms stebėti Šiaurės Makedonijos pažangą siekiant narystės ES ir teikti rekomendacijas Šiaurės Makedonijos vyriausybei ir ES institucijoms. ES ir Šiaurės Makedonijos JKK surengė aštuonis posėdžius, tačiau 2013 m. spalio mėn. jis nutraukė savo veiklą, nes nėra vykdomos stojimo derybos. JKK veikla turėtų būti atnaujinta prasidėjus deryboms dėl stojimo į ES. Kol kas šioje šalyje bus toliau reguliariai organizuojami klausymai.