Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien

This page is also available in

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien är en plattform för det civila samhället som inrättats mellan EESK och det civila samhället i Nordmakedonien (arbetsmarknadsparter och andra civilsamhällesorganisationer).  Den har sin rättsliga grund i stabiliserings- och associeringsavtalet och inrättades till följd av ett politiskt beslut som fattades vid det fjärde sammanträdet i stabiliserings- och associeringsrådet den 24 juli 2007. Den gemensamma rådgivande kommittén består av medlemmar från båda sidor.

Den gemensamma rådgivande kommittén gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att övervaka Nordmakedoniens väg mot EU samt att anta rekommendationer för Nordmakedoniens regering och EU-institutionerna. Den gemensamma rådgivande kommittén med Nordmakedonien höll åtta sammanträden innan den blev inaktiv i oktober 2013 på grund av uteblivna anslutningsförhandlingar. Den gemensamma rådgivande kommittén bör återuppta sitt arbete när förhandlingarna om anslutning till EU inleds. Under tiden kommer man att fortsätta att anordna regelbundna hearingar i landet.