EU:n ja Pohjois-Makedonian neuvoa-antava sekakomitea

EU:n ja Pohjois-Makedonian neuvoa-antava sekakomitea on kansalaisyhteiskuntafoorumi, joka on perustettu ETSK:n ja Pohjois-Makedonian kansalaisyhteiskunnan (työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden) välille.  Sekakomitean oikeusperustana on vakautus- ja assosiaatiosopimus. Komitea perustettiin 24. heinäkuuta 2007 järjestetyssä vakautus- ja assosiaationeuvoston neljännessä kokouksessa tehdyn poliittisen päätöksen mukaisesti. Neuvoa-antavassa sekakomiteassa on jäseniä kummaltakin puolelta.

Neuvoa-antava sekakomitea tarjoaa kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata Pohjois-Makedonian etenemistä kohti EU:n jäsenyyttä ja antaa suosituksia maan hallitukselle ja EU:n toimielimille. Pohjois-Makedonian neuvoa-antava sekakomitea järjesti kahdeksan kokousta ennen kuin sen toiminta päättyi lokakuussa 2013 liittymisneuvottelujen keskeydyttyä. Neuvoa-antavan sekakomitean työn on tarkoitus alkaa uudelleen, kun EU:n jäseneksi liittymistä koskevat neuvottelut käynnistyvät. Sillä välin maassa jatketaan säännöllisten kuulemistilaisuuksien järjestämistä.